Wstęp

Regulamin pierwszych halowych mistrzostw w wyścigach dronów
DroneTech Race Cup Toruń 2023 organizowanych przez Instytut Wspierania Nowych
Technnologii z siedzibą  ul. Gagarina
7/47 w Toruniu. (87-100)

Miejsce zawodów:
Arena Toruń ul. Gen. J. Bema 73-89
87-100 Toruń

Termin:

 12-13.10.2023r.

Harmonogram:

Poniższy harmonogram jest
poglądowy i może ulec zmianie w trakcie zawodów.

12.10.2023r. :
9:00 – 10:00 – Rejestracja
10:00 – 10:30 – Briefing
10:30-11:30 Trening
11:30-13:30 Kwalifikacje
13:30-14:30 przerwa Obiadowa.
14:30 – 16:30 Kwalifikacje

13.10.2023 r. :

9:30-11:30 Kwalifikacje c.d.
11:30-14:00 Eliminacje
14:00-15:00 Przerwa Obiadowa
15:00-16:00 Finały 

Wymagania sprzętowe

Wymiary:

• Maksymalna odległość między
silnikami 330mm

Waga <1kg

• Śmigła maks. 6” (niemetalowe)

Zasilanie

• 6S (25.2V)

Częstotliwości:


Organizator dopuszcza
stosowanie jedynie poniższych częstotliwości:

RC: 2.4GHz – EU, TBS Crossfire EU
Video: 5.8GHz – 25mW max/ Wizja cyfrowa
HDzero/Walksnail

można
korzystać tylko z „firmowych” transmiterów: Immersion, Tramp, Unify,
Furious FPV.

Anteny z
polaryzacją kołową

 

 

Znakowanie:


Modele muszą być wyposażone w sprawne
oświetlenie LED z łatwą możlwością zmiany koloru.

•  Wymagane
oświetlenie na obu bokach oraz na ramionach. Minimum 12 LED. Ze względu na to,
że zawody będa rozgrywane w hali przy ograniczonym oświetleniu zalecamy
zastosowanie większej ilości LEDów

Modele powinny być oznaczone nazwiskiem
zawodnika

Bezpieczeństwo:

•  Modele muszą być wyposażone w system
FailSafe, który po zaniku sygnału RC niezwłocznie wyłącza silniki.

• Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie
OC obejmujące szkody powstałe w wyniku zdarzeń podczas wykonywania lotów
modelami RC

• Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa lub komunikatów sędziego i/lub
komentatora powoduje dyskwalifikację.

 •
Niebezpieczne latanie skutkuje ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją – decyduje
sędzia.

• Wejście na tor jest zezwolone tylko i
wyłącznie na wyraźny sygnał sędziego lub komentatora. W pozostałych przypadkach
jest zabronione.


Wylatywanie poza tor jest całkowicie zabronione. Z uwagi na lokalizację
– zamknięta hala. Niebezpieczne latanie może skutkować dyskwalifikacją.

 

Rejestracja i grupy

• Każdy zawodnik, który zgłosi się do
zawodów zostanie przydzielony do grupy.

• Przydzielanie do grup odbędzie się
zgodnie z kolejnością rejestracji w dniu zawodów.

• Proszę zwrócić uwagę na to, że zgodnie
z kolejnością grup odbędą się starty biegów treningowych. Więc jeśli ktoś
będzie wymagał więcej czasu, np. na przygotowanie podłączenia nadajnika video
lub transpondera, może zarejestrować się później tak, aby zostać przydzielonym
do dalszej grupy.

 •
Rejestracja zawodników kończy się o godzinie przewidzianej w Harmonogramie.
Spóźnienie może spowodować ominięcie treningu lub niedopuszczenie do zawodów.

• Możliwe są wyjątki późniejszej
rejestracji, w przypadku uzasadnionego spóźnienia, ale zgodę musi wyrazić
organizator zawodów.

• Zawodnik w swojej grupie otrzyma numer.

• Dany numer wyznaczy kolor ledów oraz
odpowiedni numer kanału nadajnika.

NAGRODY:
𝗠𝗜𝗘𝗝𝗦𝗖𝗘 𝟭: 𝗔𝘂𝗱𝗶 𝗵𝘂𝗹𝗮𝗷𝗻𝗼𝗴𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝘆𝗰𝘇𝗻𝗮 𝗯𝘆 𝗦𝗲𝗴𝘄𝗮𝘆 𝗻𝗿𝟴𝟵𝗔𝟬𝟱𝟬𝟬𝟬𝟭𝗕 
𝗠𝗜𝗘𝗝𝗦𝗖𝗘 𝟮: 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗣𝗟𝗡
𝗠𝗜𝗘𝗝𝗦𝗖𝗘 𝟯: 𝟱𝟬𝟬 𝗣𝗟𝗡

Inne:

• Absolutny zakaz włączania nadajników
video poza momentami, na które zezwoli sędzia lub obsługa zawodników
przygotowujących się do startu. Szczególnie dotyczy to włączania dronów z
wpiętymi nadajnikami podczas przygotowywania się do startu innych zawodników
oraz w trakcie rozgrywania biegu. Włączenie nadajnika w takiej sytuacji
skutkuje dyskwalifikacją.

• Kolory ledów należy ustawić wcześniej,
najlepiej przed wezwaniem na przygotowanie do startu. Spóźnienie się grozi
niedopuszczeniem do biegu.

• Nieprzestrzeganie wyznaczonych przez
organizatorów godzin startu, brak gotowości do rozpoczęcia biegu w wyznaczonej
godzinie skutkuje niedopuszczeniem do biegu.

• Po skończonym biegu należy wylądować
jak najszybciej (bez wykonywania akrobacji ani innych dodatkowych przelotów) w
wyznaczonym do tego miejscu. Prosimy też o jak najszybsze zabranie swojego
drona w czasie na to przeznaczonym, tak aby nie przeszkadzać w rozpoczęciu
kolejnego biegu.

• W trakcie trwania biegu prosimy o
niezakłócanie spokoju zawodników kontynuujących bieg.  Niewłaściwe zachowanie może spowodować
dyskwalifikację z zawodów.

 

Warunki Uczestnictwa:

• Zawodnik chcący wziąć udział w zawodach
zobowiązany jest zarejestrować się poprzez właściwy dla zawodników formularz
rejestracyjny na stronie internetowej organizatora:

www.dronetech-poland.com/dtrc

• Po wypełnieniu formularza zawodnik
otrzyma na adres poczty elektronicznej (wpisany w kwestionariuszu
zgłoszeniowym) wiadomość mailową z adresu e-mailowego organizatora
„office@dronetech-poland.com”  z
informacją o numerze konta bankowego na które należy przelać opłatę startową w
wysokości  70 zł wciągu 3 dni od dnia
zgłoszenia.

• Wysyłając zgłoszenie do udziału w
DroneTech Race Cup, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na kontakt organizatora
drogą mailową lub telefoniczną w kwestiach związanych z udziałem w zawodach.

• Każdy zawodnik przed rozpoczęciem
zawodów będzie musiał podpisać oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem, że będzie przestrzegał zasad, że w razie wypadku z własnej winy
ponosi odpowiedzialność za jego skutki, że posiada ubezpieczenie  OC i NNW związane z użytkowaniem drona.

• Zawodnik wyraża zgodę  na wykorzystanie własnego wizerunku  w ramach relacji foto/wideo po wydarzeniu i w
ramach prowadzonej w Internecie transmisji na żywo.

Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach zawodnicy zgłoszeni będą informowani
drogą mailową

 

Instytut Wspierania Nowych Technologii
ul. Gagarina 5/102 
87-100 Toruń
NIP: 9562315044
KRS: 0000592392
e-mail: office@dronetech-poland.com

WYDARZENIE
Dołącz do Newslettera DT

Zarejestruj się i otrzymuj aktualności dot. technologii bezzałogowych z Polski i zza granicy.

Copyright © 2023 DroneTech. All rights reserved.