office@dronetech-poland.com

KONFERENCJA NAUKOWO-BIZNESOWE

DroneTech World Meeting jest największym w Polsce wydarzeniem w całości dedykowanym pojazdom, systemom bezzałogowym i autonomicznym.
Wspiera swobodną wymianę myśli, poszukiwanie rozwiązań, zdobywanie wiedzy i inspiracji wśród ekspertów, innowatorów, praktyków stosujących drony w rozmaitych branżach.
Naszym celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, ich wpływowi na życie i biznes, a także inicjowanie budowania relacji pomiędzy uczestnikami by wspierać nawiązywanie współpracy zmierzającej do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych – w myśl idei ,,technologia w służbie człowiekowi”.

"Każdego roku przygotowujemy bogaty program prelekcji i paneli dyskusyjnych –  w ciągu 2 z 3 dni wydarzenia na scenie wystąpi ok. 60 prelegentów – zarówno w formie eksperckich prezentacji, jak i pasjonujących paneli dyskusyjnych. "

Konferencja dronowa jest skierowana zarówno do operatorów, pilotów, konstruktorów, instruktorów i techników, jak i do menedżerów, prawników, psychologów,  ekonomistów, a także każdego kogo ciekawi świat pojazdów bezzałogowych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Odbędzie się ona w formie wystąpień stacjonarnych z transmisją wystąpień w Internecie.

Konferencja w ramach DroneTech World Meeting jest tłumaczona symultanicznie:
– z języka polskiego na angielski
– z języka angielskiego na polski

SESJE TEMATYCZNE

Każdego roku dbamy o stworzenie specjalnych sesji tematycznych w ramach, których odbywają się prelekcje i panele dyskusyjne poświęcone aktualnie wiodącym tematom z zakresu pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych – zarówno w zakresie pojazdów latających, kosmicznych, naziemnych, jak i wodnych.

podstawowe informacje
KOMITET ORGANIZACYJNY
Adrian Drzycimski

adrian@dronetech-poland.com

dr Radosław Fellner

conference@dronetech-poland.com

INFORMACJE DLA CHCĄCYCH WYSTĄPIĆ

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Istnieje także możliwość zgłaszania referatów do publikacji w czasopismach naukowych (po pozytywnych recenzjach)

Po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną zamieszczone w czasopiśmie naukowym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Zeszytach Naukowych SGSP (dyscypliny: “inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” oraz “nauki o bezpieczeństwie”; MEiN: 70 pkt.; ISSN: 0239-5223; E-ISSN: 2720-0779; ICV: 93.20). Artykuł należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi – szczegóły TUTAJ. Sformatowany artykuł należy zgłosić poprzez ICI Publishers Panel. W tym celu należy zarejestrować się na stronie ICI Publishers Panel, zalogować, a następnie wgrać manuskrypt.

Dla prelegentów chcących zredagować artykuł naukowy w języku polskim proponujemy czasopismo Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie | MEiN: 40 pkt.; ISSN: 2719-3403; E-ISSN: 2720-2216; ICV: 53.36). Artykuł należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi – szczegóły TUTAJ. Sformatowany artykuł należy zgłosić poprzez ICI Publishers Panel. W tym celu należy zarejestrować się na stronie ICI Publishers Panel, zalogować, a następnie wgrać manuskrypt.

KOMITET NAUKOWY