office@dronetech-poland.com

PROGRAM
DroneTech World Meeting Toruń 2023 Kujawsko-Pomorskie

DZIEŃ 1 (ŚRODA) : 11 PAŹDZIERNIKA 2023
10:00 - 16:30
DRONEMAGEDDON - DEMONSTRATOR TECHNOLOGII
Zarówno aktywne, jak i bierne uczestnictwo w Dronemageddon wymaga zgłoszenia zaakceptowanego przez organizatora.

11:00 - 14:00

ĆWICZENIA I PREZENTACJE ROZWIĄZAŃ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Scenariusz 1 - Działanie Grupy Dywersyjnej Celem Destabilizacji Funkcjonowania Lotniska

14:30 - 16:30

ĆWICZENIA I PREZENTACJE ROZWIĄZAŃ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Scenariusz 2 - Sytuacja Zakładnicza

DZIEŃ 2 (CZWARTEK) : 12 PAŹDZIERNIKA 2023
8:15 - 17:00
OTWARCIE DRZWI - REJESTRACJA
ODBIÓR IDENTYFIKATORÓW, REJESTRACJA NA MIAJSCU
9:15 - 9:45
OFICJALNE ROZPOCZĘCIE DTWM2023
9:45 - 16:45
DRONETECH EXPO
TARGI POJAZDÓW, SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH I AUTONOMICZNYCH
10:00 - 16:00
DRONETECH RACE CUP
HALOWE MISTRZOSTWA W WYŚCIGACH DRONÓW

sesje treningowe i kwalifikacje

9:00 - 15:00
DRONOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA B2B

9:00 - 9:45

REJESTRACJA
10:00 - 11:45
PORANNA SESJA SPOTKAŃ STOLIKOWYCH
11:45 - 12:15
LUNCH DLA UCZESTNIKÓW GIEŁDY
11:45 - 12:15
POPOŁUDNIOWA SESJA SPOTKAŃ STOLIKOWYCH
9:45 - 16:45
DRONETECH CONFERENCE
TARGI POJAZDÓW, SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH I AUTONOMICZNYCH
SCENA GŁÓWNA
9:45 - 11:00

MODERATOR:
mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach, Safety Project

PANEL: Omówienie Dronemageddon – Demonstratora Technologii Bezzałogowych w symulacji sytuacji kryzysowych w bezpieczeństwie publicznym
11:00 - 12:00
PANEL: Produkty na rzecz pilotów bezzałogowych statków powietrznych wdrażane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

- Filip Sosin – Główny Analityk Merytoryczny Programu "Usługi Cyfrowe dla BSP", Kierownik Programu "Usługi Cyfrowe dla BSP"
- Michał Staniewski – St. Specjalista ds. ASM1, Kierownik Projektu DSS Służby oraz e-Indentyfikacja
- Krzysztof Kisiel – Specjalista ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i systemów UTM, Kierownik Projektu e-SORA

SESJA INŻYNIERYJNA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
12:00 - 12:20
Bezkolizyjne poruszanie się pojazdów po nieznanym środowisku

dr inż. Rafał Szczepański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:20 - 12:40
Wykrywanie niebezpiecznego podłoża przy użyciu sztucznej sieci neuronowej na potrzeby planowania lokalnego trajektorii ruchu robota mobilnego

mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz, Instytut Nauk Technicznych UMK w Toruniu

LASY PAŃSTWOWE
12:40 - 13:00
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w Lasach Państwowych

Daniel Janczyk, Kierownik Zespołu ds. Geomatyki, p. o. Głównego Specjalisty SL, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

13:00 - 14:15

Moderator: Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PANEL: 10 lat przepisów BSP - blaski i cienie

- Paweł Szymański-  Urząd Lotnictwa Cywilnego
- Filip Sosin - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
- Paweł Śmiałego - Aircraft V
- Grzegorz Trzeciak – Centrum Technologii Bezzałogowych Instytutu Lotnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Maciej Poschwald - MAC FPV - Justyna Siekierczak - AeroMind/Polska Izba Systemów Bezzałogowych
- Karol Cheda - Akademia UAV

14:15 - 14:30
Teams of Agile Autonomous Drones Fully Protected Against GNSS Spoofing and Communication Jamming in Industrial Applications

dr Martin Saska, Czech Technical University in Prague

14:45 - 15:00
Drony - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach, Safety Project

15:00 - 15:15
Wykorzystanie małych dronów rozpoznawczych przez służby mundurowe na przykładzie Skydio oraz Teal

mgr Karol Nowak, Uniforce TV Przemysłowa

15:15 - 15:30
Inspekcje farm fotowoltaicznych przy użyciu dronów z kamerą termowizyjną oraz oprogramowaniem do automatycznego wykrywania usterek na panelach

mgr Konrad Czarnecki, KP Drone

15:30 - 15:45
Przygotowanie nawigatorskie podczas wykonywania oprysków przez BSP

mgr inż. Piotr Janosz, IMEGA Group

15:45 - 16:00
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA DTWM2023
SCENA W STREFIE EXPO
11:00 - 11:15
Model eksploatacji systemu bezzałogowych statków powietrznych (SBSP)

dr hab. inż., prof. uczelni Anna Stelmach, dr inż. Anna Kwasiborska, Politechnika Warszawska

11:15 - 11:30
Kosmos, wojna i gospodarka, czyli co nam wszystkim da militaryzacja kosmosu?

kpr. pchor. rez. Jakub Klugiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:30 - 11:45
Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych z perspektywy odpowiedzialności cywilnej i karnej

mgr Paweł Szarama, Kancelaria Prawna Aerolex

12:15 - 12:30
Autonomiczne loty BSP ze stacji dokujących - aspekty techniczne, technologiczne, prawne, ekonomiczne i szkoleniowe

Gerard Szustek, PilotBSP.pl

12:30 - 12:45
Systemy antydronowe, drony w poszukiwaniu i ratownictwie oraz do zadań specjalnych

Łukasz Grzelak, Dilectro

12:45 - 13:00
Jak skorzystać z neuroróżnorodności w kreowaniu nowych technologii? O atypowych zdolnościach autystycznych umysłów i możliwości ich wykorzystania w sektorze technologicznym.

Agnieszka Krause

13:00 - 13:15
Implementacja rojów dronów oraz sztucznej inteligencji za pomocą środowisk wirtualnej rzeczywistości

Maxmilian Minta, Neptun Studio

14:45 - 15:00
Drony jako idealne narzędzie w inspekcjach stanu technicznego infrastruktury

Maciej Słowiński, Aero Check

15:00 - 15:20
Analiza opracowań fotogrametrycznych dla służb

Radosław Zych, Akademia UAV sp. z o.o.

15:20 - 15:40
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD) przy wykorzystaniu dronów i sztucznej inteligencji - wykrycie uczestników ruchu drogowego oraz sytuacji niebezpiecznych.

Paweł Wójcik, SkySnap

DZIEŃ 3 (PIĄTEK) : 13 PAŹDZIERNIKA 2023
8:15 - 17:00
OTWARCIE DRZWI - REJESTRACJA
ODBIÓR IDENTYFIKATORÓW, REJESTRACJA NA MIAJSCU
9:00- 16:00
DRONETECH EXPO
TARGI POJAZDÓW, SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH I AUTONOMICZNYCH
10:00 - 16:00
DRONETECH RACE CUP
HALOWE MISTRZOSTWA W WYŚCIGACH DRONÓW

kwalifikacje, eliminacje, finały

9:00 - 15:00
DRONOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA B2B
GIEŁDA OD 13 DO 18 PAŹDZIERNIKA ODBYWA SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY B2MATCH
9:00 - 16:00
DRONETECH CONFERENCE
TARGI POJAZDÓW, SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH I AUTONOMICZNYCH
SCENA GŁÓWNA
SESJA PRAWNA

MODERACJA: prof. dr hab. Elżbieta Dynia, Uniwersytet Rzeszowski

9:10 - 10:55
9:10 – 9:25
Lotnictwo załogowe vs lotnictwo bezzałogowe. Analiza regulacji prawnych.

dr Piotr Kasprzyk

9:25 – 9:40
U-space. Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej

dr hab Anna Konert

9:40 – 9:55
Międzynarodowy przewóz lotniczy z wykorzystaniem dronów

dr Agnieszka Kunert-Diallo

9:55 – 10:10
Uwarunkowania prawne oraz operacyjne możliwości użycia bezzałogowych statków powietrznych w operacjach gaszenia pożarów

dr inż Tomasz Balcerzak

10:10 – 10:25
Regulacje w zakresie odpowiedzialności karnej za bezprawne użycie dronów w Stanach Zjednoczonych

dr Mateusz Osiecki

10:25 – 10:40
Bezzałogowe statki powietrzne - realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Analiza prawna wybranych zdarzeń lotniczych z udziałem BPS w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii

mgr Agnieszka Fortońska

10:40 – 10:55
Nowy biznes dronowy - omówienie wyzwań regulacyjnych i finansowych

mgr Marta Włodarczyk- Woźniczko

11:00 - 11:15
Własności i właściwości niezbędne w operacyjnej eksploatacji bezzałogowych systemów

prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska

11:15 - 11:30
Zastosowania autonomicznych dronów z AI przez przemysł oraz służby mundurowe

mgr Karol Nowak, Uniforce TV PrzemysŁowa

11:30 -11:45
Loty w kategorii szczególnej - nie taki diabeł straszny, jednak bardzo wymagający

Paweł Korzec, Droneradar sp. z o.o.

SESJA: Przestrzeń kosmiczna i ESG (Environmental, Social,Governance) - punkty styczne)

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

11:50 - 14:00
11:50 - 13:20

MODERATOR:

Mariusz T. Kłoda, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego,

WPiA UMK w Toruniu

PANEL: Przestrzeń kosmiczna i ESG (Environmental, Social,Governance) - punkty styczne

- Kamil Sobczak - Instytut Lotnictwa - Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Mariusz Słonina, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Kosmicznego, Członek Zarządu, Sybilla Technologies sp z.o.o.

- Michał Jabłoński - Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego

- Natalia Kuniewicz - SatVu

- dr Anne-Marie Weber, WPiA UW

13:20 - 13:40
ESG Best Practises in Outer Space - Regulatory Challenges

Kaja Hopej, Central European Academy (Budapest, Hungary), Centre for Space Studies Kozminski University (Warsaw, Poland)

13:40 - 14:00
Znaczenie międzyplanetarnych łańcuchów dostaw w zrównoważonej eksploracji kosmosu

dr Anna Baraniecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14:00 - 14:20
PRZERWA TECHNICZNA
14:20 - 15:20

MODERATOR:

Mariusz T. Kłoda, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego,

WPiA UMK w Toruniu

PANEL: Górnictwo kosmiczne jako element długoterminowej strategii surowcowej Polski ?

Ad Astra. Center for Space Policy and Law

- Andrzej Misztal - Przewodniczący Grupy Roboczej ONZ ds. Zasobów Kosmicznych

- Mateusz Józefowicz - Wiceprezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej
- dr inż. Katarzyna Łuszczek - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

15:20 - 15:40
PRZERWA TECHNICZNA
SCENA W STREFIE EXPO
12:00 - 12:15
Ocena znaczenia zmian w metodzie analizy ryzyka SORA z 2.0 - 2.5

dr Wiktor Wyszywacz, Aeroklub Polski

12:15 - 12:30
Zastosowanie BSP w ratownictwie na wodzie

Marcin Lachnik, Państwowa Straż Pożarna, Patrycja Lachnik

12:30 - 12:45
Ryzyko operacyjne w perspektywie modelu 5P podczas użytkowania SBSP w ratownictwie i ochronie ludności - wybrane wyniki badań

dr Radosław Fellner, st. kpt. dr Monika Wojakowska, kpt. mgr inż. Mateusz Banaś, mgr Mateusz Lizut, mgr Bartłomiej Litwinek, mgr Aleksandra Woźniak, Akademia Pożarnicza

15:40 - 16:00
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE DTWM2023

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu. 
Dołącz do Newslettera i otrzymuj powiadomienia o ewentualnych aktualizacjach programu.

Instytut Wspierania Nowych Technologii
ul. Gagarina 5/102 
87-100 Toruń
NIP: 9562315044
KRS: 0000592392
e-mail: office@dronetech-poland.com

Dołącz do Newslettera DT

Zarejestruj się i otrzymuj aktualności dot. technologii bezzałogowych z Polski i zza granicy.

Copyright © 2023 DroneTech. All rights reserved.