office@dronetech-poland.com
Fundacja

INSTYTUT WSPIERANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Aktualnie jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się fundacji, która wg obserwatorów, od 2015 roku organizuje najważniejsze w Polsce wydarzenie dotyczące pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych oraz technologii pokrewnych, które jednocześnie jest jednym z najważniejszych w Europie — DroneTech World Meeting Toruń (DTWM)

      Przedsięwzięcia Instytutu Wspierania Nowych Technologii, które oferujemy naszym odbiorcom są szytym na miarę akceleratorem postępu, którym sprawnie może się posługiwać każdy — od przedsiębiorcy, przedstawiciela świata nauki, urzędnika, przez osoby ciekawskie, po przyszłych odbiorców i przyszłych twórców nowych technologii, w szczególności pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.

      Od momentu naszego powstania zbudowaliśmy zintegrowany ekosystem naukowo-gospodarczo-edukacyjny, promujący polską myśl technologiczną i inicjatywy interdyscyplinarne. Nasze wydarzenie przyciąga kluczowych partnerów biznesowych, instytucje naukowe oraz innowatorów z całego świata.

CO ROBIMY?

Realizujemy autorskie projekty integrujące świat nauki, biznesu i społeczeństwo celem rozwoju nowych technologii i propagowania wiedzy na ich temat.

CZYM JESTEŚMY

Jesteśmy fundacją zbudowaną przez osoby, które zakochały się w świecie pojazdów bezzałogowych i wspieraną przez ekspertów, praktyków, innowatorów.

NASZ CEL I MISJA

Dążymy do budowy społeczeństwa funkcjonującego w symbiozie człowieka z technologią poprzez tworzenie połączeń między twórcami technologii a ich odbiorcami.

NAPISZ DO NAS

PODSTAWOWE INFORMACJE

O FUNDACJI

 • upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie wymiany informacji z zakresu nowoczesnych technologii w formie targów, seminariów, konferencji, imprez popularyzatorskich;
 • doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • organizowania kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięć nauki;
 • programy szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin technicznych, w tym zachęcenie zdolnych, kreatywnych osób do realizacji zaawansowanych projektów
 • prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz instytucji naukowo-badawczych,
 • promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji,
 • popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie,
 • upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki,
 • prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości,
 • Fundacja skupia ekspertów z wielu dziedzin, integruje środowiska związane z nowymi technologiami, w szczególności pojazdami, systemami bezzałogowymi i autonomicznymi czy systemami informatycznymi i satelitarnymi. Inicjuje wspólne tworzenie kluczowych dla branży dronowej przedsięwzięć w Polsce, poprzez pomoc w budowie relacji nauka-biznes, a także realizuje projekty edukacyjne z zakresu technologii dronowych w wymiarze technicznym, legislacyjnym, jak i socjologiczny,
  Jako fundacja jesteśmy otwarci na wspólne działanie z każdą organizacją firmą czy osobą prywatną, której bliskie jest realizowanie misji tworzenia świata w synergii człowieka z technologią w zrównoważony i świadomy sposób. Chętnie wesprzemy inicjatywy i projekty m.in.:
 • edukacyjne
 • naukowo-biznesowe
 • wydawnicze
 • research & development
 • doradcze
 • inwestycyjne Napisz do nas i wspólnie zastanówmy się co możemy wspólnie zrobić na rzecz rozwoju i implementacji nowych technologii.
 • Współpracowaliśmy m. in. z: