office@dronetech-poland.com

Dronowa Giełda Kooperacyjna – zapisy ruszyły!

Dronowa Giełda Kooperacyjna to przedsięwzięcie, które jest nieodłącznym elementem DroneTech World Meeting od samego początku, czyli od 2016 roku – to właśnie wtedy po raz pierwszy Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. połączyło siły z fundacją Instytut Wspierania Nowych Technologii by zapewnić uczestnikom rynku dronowego i jego interesariuszom to narzędzie napędzające rozwój przedsiębiorczości i nowych technologii, w szczególności pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.

Współczesny świat biznesu stawia przed przedsiębiorcami liczne wyzwania, w tym potrzebę innowacyjności, poszukiwania partnerów handlowych oraz rozwijania współpracy międzynarodowej. W odpowiedzi na te potrzeby, Enterprise Europe Network (EEN), inicjatywa Komisji Europejskiej, odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu firmom dostępu do różnorodnych narzędzi i platform, które wspierają ich działania na rynku międzynarodowym. Jednym z najważniejszych instrumentów, oferowanych przez EEN, są tzw. Giełdy Kooperacyjne.

Czym są Giełdy Kooperacyjne?

Giełdy Kooperacyjne stanowią innowacyjny i efektywny sposób umożliwiający przedsiębiorcom znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych, dostawców, odbiorców lub inwestorów. Są to wydarzenia, podczas których firmy mają okazję do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy, a także potencjalnie do rozpoczęcia współpracy. Kluczowym celem Giełd Kooperacyjnych jest stworzenie platformy, na której przedstawiciele różnych sektorów przemysłu i obszarów geograficznych mogą spotkać się, by omówić współpracę oraz znaleźć rozwiązania dla wspólnych wyzwań.

Rola Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network, będący jednym z największych programów wsparcia dla przedsiębiorstw finansowanych przez Komisję Europejską, odegrał zasadniczą rolę w organizacji Giełd Kooperacyjnych. Dzięki swojej obecności w ponad 60 krajach na całym świecie, EEN jest w stanie efektywnie mobilizować firmy i instytucje z różnych regionów do udziału w tych wydarzeniach. Wsparcie EEN obejmuje nie tylko promocję giełd, ale także przygotowanie uczestników do udziału, doradztwo w zakresie przeszukiwania partnerów biznesowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia w procesie nawiązywania kontaktów.

Korzyści wynikające z uczestnictwa

Uczestnictwo w Giełdach Kooperacyjnych organizowanych przez Enterprise Europe Network niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, jest to unikalna okazja do poszerzenia swojej sieci kontaktów, co może prowadzić do nawiązania owocnych relacji biznesowych. Możliwość spotkania się twarzą w twarz z potencjalnymi partnerami umożliwia głębsze zrozumienie ich oferty oraz potrzeb, co z kolei sprzyja skutecznemu współdziałaniu.

Ponadto, Giełdy Kooperacyjne stanowią platformę dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Poprzez prezentację swoich projektów, produktów lub technologii, przedsiębiorstwa mają okazję zdobyć wskazówki, opinie oraz potencjalne zainteresowanie ze strony innych uczestników.

Giełdy Kooperacyjne Enterprise Europe Network stanowią istotny instrument wspierający przedsiębiorców w rozwijaniu współpracy międzynarodowej, poszukiwaniu partnerów biznesowych oraz wymianie innowacyjnych pomysłów. Dzięki zaangażowaniu EEN i jego rozległej sieci, firmy mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, które sprzyjają dynamicznej wymianie doświadczeń oraz tworzeniu korzystnych relacji biznesowych. Współpraca poprzez Giełdy Kooperacyjne nie tylko przyczynia się do rozwoju indywidualnych firm, ale także do wzmocnienia europejskiego sektora gospodarczego jako całości.

Giełdy kooperacyjne na DroneTech World Meeting Toruń

Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi, jak Giełdy Kooperacyjne działają w praktyce, na przykładzie giełd skierowanych do branży dronów. Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak inspekcje przemysłowe, monitoring środowiska czy dostarczanie towarów. Aby wspierać rozwój tego dynamicznie rosnącego sektora, Enterprise Europe Network organizuje specjalne giełdy, które stanowią platformę dla przedsiębiorców, startupów oraz instytucji akademickich związanych z technologią dronów.

Na tego typu giełdach przedstawiciele firm i instytucji związanych z branżą dronów mają szansę zaprezentować swoje najnowsze innowacje, projekty badawcze czy produkty. Mogą spotkać się z potencjalnymi partnerami, odbiorcami czy inwestorami, co może prowadzić do nawiązania współpracy na poziomie lokalnym lub międzynarodowym. Dzięki temu rodzajowi wydarzeń, małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję wypromować swoje rozwiązania oraz zdobyć wsparcie niezbędne do dalszego rozwoju.

Ponadto, takie giełdy umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń między różnymi uczestnikami sektora dronów. Możliwość dyskusji na temat nowych trendów, technologii czy wyzwań przyczynia się do tworzenia silniejszej społeczności branżowej, która może wspólnie dążyć do innowacyjnych rozwiązań i rozwoju sektora.

Warto podkreślić, że Giełdy Kooperacyjne dla branży dronów to tylko jeden z przykładów, jak EEN angażuje się w wspieranie konkretnych sektorów gospodarki. Działania te przynoszą korzyści nie tylko dla indywidualnych przedsiębiorców, ale również dla całego ekosystemu, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności, zwiększenia konkurencyjności i rozwijania potencjału rynku.

Tegoroczna, Dronowa Giełda Kooperacyjna odbędzie będzie trwała aż 5 dni, a rozpocznie się stacjonarnie dn. 12 października 2023 w Arenie Toruń w ramach VIII-ej edycji DroneTech World Meeting. Kolejne dni przeprowadzone zostaną w formie zdalnej by zapewnić wygodny dostęp do tego swoistego akceleratora współpracy jak największej liczbie zainteresowanych technologiami bezzałogowymi. 
Udział w Dronowej Giełdzie Kooperacyjnej jest bezpłatny i dostępny po utworzeniu przed wydarzeniem dedykowanego konta na specjalnej platformie B2Match.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

OSTATNIE WPISY
DTWM2022
OBSERWUJ NAS
Adrian Drzycimski
Adrian Drzycimski

wiceprezes fundacji Instytut Wspierania Nowych Technologii.
Współtwórca DroneTech World Meeting.

Zaangażowany w rozwój i promocję polskiej myśli technicznej z obszaru pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.
Koordynator projektów badawczo-rozwojowych i pilotażowych.
Od 2015 r. integruje branżę dronową w wymiarze międzynarodowym i propaguje wiedzę nt. potencjału i zagrożeń płynących z
wdrażania technologii bezzałogowych.