fbpx

Integruj się z polską branżą dronową
TERMIN III SPOTKANIA WKRÓTCE – OBSERWUJ
Zdobywaj Partnerów Biznesowych, Klientów, Inwestorów, Promuj Polskie Przedsięwzięcia Naukowe i Firmy

PROGRAM SPOTKANIA

NIEBAWEM POINFORMUJEMY O DACIE KWIETNIOWEGO SPOTKANIA I JEGO HARMONOGRAMIE

Czasy izolacji społecznej, dystansu społecznego stworzyły szansę na paradoksalnie lepszy kontakt i możliwość regularnej integracji w drodze do współpracy, promocji i rozwoju polskiej branży dronowej.
W związku z tym, zgodnie z naszą deklaracją w trakcie DroneTech World Meeting Toruń 2020,  po przeprowadzonych testach spotkań networkingowych online w wirtualnych kuluarach, zobowiązujemy się do kontynuacji i regularnego organizowania comiesięcznych, branżowych spotkań.
Zrealizowane pierwsze takie przedsięwzięcie networkingowe dla branży, w którym wzięło udział łącznie 50 podmiotów zaowocowało zbudowaniem nowych relacji, zdobyciem kontaktów i powstaniem pomysłów na nowe inicjatywy czysto biznesowe jak i naukowo-biznesowe.

Udział jest bezpłatny! ALE ilość miejsc jest ograniczona!!

WIDZIMY SIĘ ONLINE

Do spotkań wykorzystujemy zaawansowaną wersję programu ZOOM, która umożliwia płynne przeprowadzenie nie tylko prezentacji, rozmów, ale również specjalnie przygotowanych animacji networkingowych.
W związku z powyższym przed spotkaniem należy pobrać najnowszą wersję ZOOM.
Można to zrobić klikając w -> LINK

ANIMACJE NETWORKINGOWE

Networking jest narzędziem, które by przynosiło zamierzone efekty, powinno być wykorzystywane w oparciu o wypracowane i sprawdzone metody, mechanizmy.
Dlatego, aby skutecznie realizować założenia spotkań interakcje między uczestnikami będą animowane przez profesjonalnego networkera, człowieka, którego wsparcie mentorskie i pomoc w budowaniu relacji przyniosło jego klientom w sumie ponad 100 mln zł przychodu.
Maciej Świerczyński (bo o nim mowa) poprowadzi właśnie networking w trakcie spotkań branży dronowej.

INTEGRACJA

Uczestniczyć w spotkaniach mogą firmy, organizacje związane z branżą dronową, instytucje badawcze, potencjalni klienci poszukujący rozwiązań z zakresu pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych (hardware i software).
Uczestnicy, którzy będą regularnie i konsekwentnie obecni na organizowanych przez nas spotkaniach integracyjnych branży mogą liczyć w krótkiej, jak i długiej perspektywie na wiele korzyści – m.in. wymiana kontaktów, zaangażowanie w projekty, wpływ na legislację, zdobycie inwestorów, wymianę wiedzy i doświadczeń, pomoc w ekspansji zagranicznej.

W trakcie DT2016-2020 integrację branży realizowaliśmy tak: