fbpx

Fundacja

Instytut Wspierania Nowych Technologii

Instytut Wspierania Nowych Technologii skupia ekspertów z wielu dziedzin nowych technologii poprzez łączenie nauki z biznesem. Dzięki utworzeniu interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzą specjaliści z różnych dziedzin i gałęzi nauki, możliwe jest inicjowanie i promocja istotnych dla branży dronowej w Polsce projektów, a także realizacja działań edukacyjnych z zakresu technologii bezzałogowych w wymiarze technicznym, legislacyjnym, jak i socjologicznym.

Misją fundacji jest wspieranie postępu technologicznego, rozwój i wdrażanie usług prospołecznych opartych na nowych technologiach oraz promocja polskich przedsięwzięć naukowo-biznesowych. Połączenie biznesu z nauką stwarza szerokie możliwości rozwoju na obydwu płaszczyznach, które wzajemnie popychają się ku pogłębianiu wiedzy i udoskonalaniu konkretnych rozwiązań technologicznych.

Misją fundacji jest wspieranie postępu technologicznego, rozwój i wdrażanie usług prospołecznych opartych na nowych technologiach oraz promocja polskich przedsięwzięć naukowo-biznesowych. Tworzymy platformę współpracy nauki z biznesem. 

Biznes

Nauka

Człowiek

DIALOG – Kompetencje 4.0 (2 edycje)

Nasze Projekty

Instytut Wspierania Nowych Technologii podjął się realizacji projektu „Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i budowania kooperacji na linii nauka-biznes poprzez budowę relacji i upowszechnianie informacji o działalności organizacji studenckich, instytucje badawczych i podmiotów gospodarcze”. Projekt jest finansowany w ramach programu DIALOG ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koła naukowe w interdyscyplinarnych zespołach pracują nad badaniami dla biznesu, które mają usprawnić poszczególne segmenty działania firm oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania dla rozmaitych branż. Rola nauki w biznesie jest trudna do przecenienia w dzisiejszych czasach. Nowe technologie zmieniają sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, instytucji naukowych oraz edukacyjnych, pomagając zwiększać ich efektywność. Wdrożenie nowych rozwiązań wiąże się z wieloma złożonymi zmianami, dlatego możemy nazwać taki proces REWOLUCJĄ.

Aby procesy te mogły przebiegać jak najsprawniej warto stworzyć ekosystem sprzyjający kooperacji na linii BIZNES-NAUKA-EDUKACJA Przedsiębiorcy potrzebują nowych rozwiązań usprawniających ich działalność oraz pracowników będących w stanie sprostać coraz to nowszym wyzwaniom, gotowych zaadaptować się do współczesnych realiów. Właśnie dlatego konieczne jest inicjowanie współpracy uczelni z firmami i biznesem, ponieważ obu stronom może to przynieść niesamowite korzyści.

DroneTech  – World Meeting (sześć edycji)

Międzynarodowe wydarzenie dla twórców i odbiorców technologii bezzałogowych, obejmujące:
TARGI TECHNOLOGII | KONFERENCJĘ NAUKOWO-BIZNESOWĄ | DEMONSTRACJE TECHNOLOGII | WARSZTATY | GIEŁDĘ B2B

Od 2016 r. stanowi ono skoncentrowanie kluczowych działań Fundacji na rzecz rozwoju nauki polskiej i polskich innowatorów. DroneTech ma formę dwudniowego, multipanelowego, międzynarodowego wydarzenia, podczas którego każdy twórca, odbiorca lub zainteresowany nowymi technologiami może pozyskiwać partnerów do projektów B+R, pozyskiwać klientów, inwestorów, zdobywać wiedzę i kompetencje z zakresu nowych technologii, a także inspirować siebie i innych, wymieniać się nawzajem doświadczeniami i budować bazę kontaktów. Jest to też miejsce praktycznej promocji osiągnięć innowatorów i jednocześnie wymiany najnowocześniejszego know-how w niezwykle rozwijającej się branży dronowej. Stworzona przestrzeń jest podsumowaniem całego roku zdobywania nowej wiedzy i miejscem na podzielenie się nimi szczególnie z młodymi pokoleniami, jako świetna forma dokształcania i budowania zainteresowania specjalistyczną wiedzą techniczną.

Dzisiaj to wydarzenie, złożone z targów, konferencji, warsztatów, panelu inwestorów i wyścigów dronów osiągnęło renomę jednego z ważniejszych wydarzeń tego typu na świecie (wg portalu DRONEII.com) oraz najważniejszego wydarzenia poświęconego pojazdom bezzałogowym (wg Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2020 r.) – w dodatku jedynym, nieprzerwanie organizowanym wydarzeniem od 2016 roku. Co istotne, również w roku pandemii wydarzenie nie zostało odwołane, a Fundacja sprawnie dostosowała się do zmieniających się warunków wykorzystując narzędzia zdalne, jednocześnie po raz kolejny podnosząc rangę tego wydarzenia. W 2021 r. także pokonamy przeciwności losu!

Zostań Partnerem Renomowanego w branży wydarzenia!

DroneTech World Meeting Toruń (DT) to przedsięwzięcie w ramach realizowanej przez Instytut Wspierania Nowych Technologii misji polegającej na stymulowaniu rozwoju nowych technologii w Polsce, promocji polskiej myśli technicznej oraz wielowymiarowego rozwoju przedsiębiorczości i inicjowania współpracy w relacji biznes-nauka. 6 lat działania, które mamy za sobą utwierdziły nas w przekonaniu, że podstawą do osiągnięcia śmiałych celów są właśnie relacje, łączenie potencjału instytucji publicznych, pozarządowych, naukowych oraz przedsiębiorstw.

Wyjątkowe grono

Jednoczymy wiele organizacji, którym przyświeca ten sam cel i które są świadome potrzeby kooperacji, wzajemnego wspierania się na drodze do postępu gospodarczego i społecznego. Nowe Technologie, w szczególności pojazdy, systemy bezzałogowe i autonomiczne to przyszłość nowoczesnych państw, miast i recepta na osiąganie lepszych efektów w wielu dziedzinach życia. Jako organizatorzy DroneTech World Meeting Toruń, jesteśmy otwarci na dołączenie do grona Partnerów wszystkich, którzy wspierają lub chcą wspierać postęp technologiczny oraz w nim partycypować. Zależy nam na budowaniu konstruktywnych partnerstw w ramach organizowanego wydarzenia i innych przedsięwzięć inicjowanych przez Instytut Wspierania Nowych Technologii.

Partnerzy DT zyskują szansę na wyeksponowanie i zaistnienie podczas jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych technologiom dronowym w tej części świata, a także szereg innych benefitów związanych z organizacją DTM w Toruniu. Zostać Partnerem DroneTech World Meeting 2019 i kolejnych edycji, można poprzez zaangażowanie merytoryczne, rganizacyjne, rzeczowe i finansowe. Wszelkie pomysły zostaną rozpatrzone, a o ich formułowanie prosimy w specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się poniżej. Wspólnie możemy osiągnąć więcej w drodze do kreowania rzeczywistości z dronami w służbie człowiekowi.

Najczęściej zadawane pytania

Tak! W ramach planowanej transmisji na żywo przewidzieliśmy specjalne bloki na ekpozycje spotów, logotypów oraz punkty programu na prezentację naszych Partnerów.

Jak najbardziej, jeśli dot. ona tematu wydarzenia, czyli nowych technologi, biznesu, nauki, wspierania rozwoju i promocji polskiej myśli technicznej – zaproponuj temat a z pewnością coś wymyślimy.

Oczywiście, istnieje taka możliwość. Panele dyskusyjne są bardzo cenione przez uczestników wydarzenia, bo przecież warto rozmawiać. Jaki temat panelu chcą Państwo zaproponować lub w jakim chcą wziąć udział? Prosimy o informację w formularzu poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 +48 694 247 727

 office@dronetech-poland.com

Formularz aplikacyjny

Fundusze Europejskie
Partner Strategiczny

Polska

Województwo

UE

TARR

IWNT
Organizator

CNBOP
WspółOrganizator

Gmina miasto toruń
Dofinansowanie

UMK
Partner naukowy

Ministerstwo nauki
Dofinansowanie

Dialog
Dofinansowanie

Toruń Direct
Partnerzy i patroni

EEN

Ministerstwo rozwoju

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Centrum Transferu Technologii

Centrum Dronów

PSPA

Prawo i Kosmos

Świat Dronów

Radio GRA

Media Division

D.VIDE

Operator Dronów

SeaData