fbpx

Nowe przepisy EASA

Źródło zdjęcia: Aneks II do decyzji EASA nr 2022/002/R – Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Annex to Regulation (EU) 2019/947 — Issue 1, Amendment 2, str 2.

Instrukcje Operacyjne do przeglądu! EASA decyzją ED 2022/002/R opublikowała zmienione procedury i wytyczne w celu dalszej harmonizacji przepisów dronowych UE.

Zmiany wprowadzane decyzją ED 2022/002/R dotyczą m.in.:

  • ustanowienia formatu „stref geograficznych” w standardzie EUROCAE ED 269;
  • zmiany formularzy wniosków i wydawania zezwoleń na operację w kategorii „szczególnej” (trzeba będzie wskazać m.in. poziom pewności i wiarygodności, kierownika odpowiedzialnego, poziom ryzyka rezydualnego w powietrzu, klasę przestrzeni powietrznej, odniesienia do instrukcji operacyjnej);
  • nowych akceptowalnych sposobów spełniania wymagań AMC i materiałów doradczych GM dla scenariuszy standardowych (STS) – w tym m.in. dotyczące planu reagowania awaryjnego (ERP);
  • zdefiniowania listy celów szkoleniowych dla pilotów w kategorii „szczególnej” – m.in. dla lotów w nocy, lotów w roju, przelotów nad obszarami zaludnionymi, operacji nad górzystym terenem;
  • uszczegółowienia charakterystyk i warunków w predefiniowanych ocenach ryzyka (PDRA) – m.in. wiarygodność, dowody;
  • wprowadzenia nowego PDRA do operacji BVLOS na potrzeby inspekcji infrastruktury (linie energetyczne, kolejowe);
  • przepisów dla lotów transgranicznych.

Więcej o nowych przepisach na stronie EASA.

Prezentacji dotyczących prawa dronowego z pewnością nie zabraknie podczas kolejnej, VII edycji DroneTech World Meeting Toruń 2022!

Autor: Komitet Organizacyjny DT2022.

Sprawrdź politykę prywatności TUTAJ