fbpx

Ukazała się monografia pt. “Wybrane aspekty funkcjonowania systemów bezzałogowych”!

Okładka monografii SGSP nt. dronów

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w wydawnictwie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – współorganizatora DroneTech World Meeting – ukazała się monografia pt. “Wybrane aspekty funkcjonowania systemów bezzałogowych. Badania – Technologie – Bezpieczeństwo” pod redakcją naukową nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni.

Publikacja powstała na podstawie prezentacji i referatów oraz dyskusji przeprowadzonych podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “DroneTech World Meeting” (28-29.10.2021 r.). Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako współorganizator wydarzenia, podjęła się wyselekcjonowania wartościowych materiałów oraz wyników przeprowadzonych prac naukowo-badawczych i wydania ich w formie monografii.

Publikacja prezentuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne dostosowanie do operacyjnych zadań systemów bezzałogowych. Jest to pierwsza w SGSP monografia w całości poruszająca problematykę implementacji i stosowania systemów bezzałogowych statków powietrznych, ujętą z perspektywy nauk o bezpieczeństwie. Co więcej, stanowi uzupełnienie braków specjalistycznej literatury traktującej o systemach bezzałogowych przemieszczających się w ekosferze ziemskiej. Przedstawia przy tym różne punkty widzenia tej złożonej tematyki.

Publikację można zamówić w SGSP oraz pobrać bezpłatnie na stronie Repozytorium Cyfrowego SGSP.

Sprawrdź politykę prywatności TUTAJ