fbpx

Zabierz głos w dyskusji

i uczestnicz w konsultacjach

Wideorelacja DT2020

Fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii (DroneTech World Meeting Toruń) , dn. 28.01.2021 r. wraz z wiceminister Iwoną Michałek, zorganizowała i przeprowadziła pierwsze spotkanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz z przedstawicielami polskiej branży pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.

Spotkanie miało związek z pracami MRPiT nad Nową Polityką Przemysłową Polski, w której jedno z założeń stanowi skoncentrowanie programów wspierających na precyzyjnie określonych obszarach, dzięki, którym Polska ma szansę nie tylko zaspokoić potrzeby rodzimego rynku, ale również na obszarach, które przejawiają potencjał na międzynarodową ekspansję – jednym z takim obszarów mogą stać się właśnie technologie oraz systemy bezzałogowe i autonomiczne.

.

Konstruktywny dialog

Jako Instytut Wspierania Nowych Technologii intensywnie działamy na rzecz budowy konstruktywnego dialogu na linii przedsiębiorcy branży dronowej – organy administracji państwowej, celem inicjowania współpracy na rzecz rozwoju polskich rozwiązań technologicznych, ich implementacji na polskim rynku oraz ekspansji zagranicznej. Serdecznie zapraszamy do przekazywania wszelkich uwag, pomysłów, które mogą przyczynić się do wsparcia podmiotów tworzących polski rynek dronowy (producenci/usługodawcy).

Zgłoś pomysł: