fbpx

Międzynarodowa konferencja
DroneTech World Meeting 2021

28-29/10/2021 Toruń

 
IWNT
Organizator

CNBOP
WspółOrganizator

SGSP
WspółOrganizator i partner

Toruń Direct
Partnerzy i patroni

Gmina miasto toruń
Dofinansowanie

Prawo i Kosmos

Świat Dronów

Radio GRA

Media Division

WYMIANA MYŚLI, DOŚWIADCZEŃ, WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH
BIZNES NAUKA CZŁOWIEK

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień i referatów na Międzynarodową Konferencję Naukową DroneTech World Meeting „BIZNES – NAUKA – CZŁOWIEK” (28.-29. października 2021 r.). DroneTech World Meeting jest największym w Polsce wydarzeniem w całości dedykowanym pojazdom, systemom bezzałogowym i autonomicznym. Wspiera swobodną wymianę myśli, poszukiwanie rozwiązań, zdobywanie wiedzy i inspiracji. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, ich wpływowi na życie i biznes.
Robimy to dla Was!

Konferencja naukowa poświęcona dronom
DroneTech World Meeting Toruń 2021

Konferencja dronowa jest skierowana zarówno do operatorów, konstruktorów, instruktorów i techników, jak i do menedżerów, prawników, psychologów, czy ekonomistów. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Odbędzie się ona w formie wystąpień stacjonarnych (w kompleksie konferencyjno-hotelowym Copernicus Toruń Hotel – ul. Bulwar Filadelfijski 11) i zdalnych (online). Wystąpienia będą transmitowane w internecie. Opracowując zakres merytoryczny konferencji dronowej braliśmy pod uwagę wszystkie zagadnienia związane z systemami bezzałogowymi i autonomicznymi:

6 wiodących tematów:

Technologie autonomiczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów naziemnych i robotów pływających

Koncepcja U-Space, wyzwania, ograniczenia, postępy i dobre wzorce ze świata

Zarządzanie bezpieczeństwem lotów, analiza i ocena ryzyka

Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju sektora maszyn autonomicznych

Współpraca nauki i biznesu – komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych


Procedura przyjmowania zgłoszeń

do 21.06.2021 r.

nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń referatów poprzez FORMULARZ

do 28.06.2021 r.

informacja o wstępnym przyjęciu referatów do wystąpienia i do publikacji

do 30.09.2021 r.

nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (w języku polskim lub angielskim) zgodnie z wymogami redakcyjnymi

Co zrobić by być na bieżąco z DroneTech World Meeting?

To proste! Zapisz się do NEWSLETTERA!
Będziesz otrzymywać przypomnienia o transmisji oraz informację o dostępie materiałów pokonferencyjnych!

Publikacja

Planowane jest wydanie monografii naukowej w wydawnictwie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, patrona DroneTecha, oraz w czasopiśmie naukowym “Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica”. Nadsyłane artykuły muszą być oryginalne i niepublikowane, to znaczy że nie zostały zgłoszone lub nie zostały opublikowane w innym wydawnictwie. Podstawowym warunkiem ich opublikowania będą pozytywne recenzje. Wymagania redakcyjne do:

  • monografii wydawnictwa SGSP (tematyka artykułów obejmuje: inżynierię bezpieczeństwa, pożarnictwo i działania ratownicze, ratownictwo i ochronę ludności, zarządzanie kryzysowe, prawa człowieka, metodologię badań bezpieczeństwa, terroryzm, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem, kulturę bezpieczeństwa, edukację dla bezpieczeństwa) znajdują się w TYM PLIKU,
  • wymagania do “Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica” (tematyka artykułów obejmuje: prawo morskie, prawo lotnicze, nawigacja morska, nawigacja lotnicza, gospodarka i prawo turystyczne oraz historia stosunków i traktatów międzynarodowych) znajdują się w TYM PLIKU.

Wydawnictwo SGSP (80 punktów) to wydawnictwo akademickie o zasięgu międzynarodowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego. Tematyka artykułów obejmuje: inżynierię bezpieczeństwa, pożarnictwo i działania ratownicze, ratownictwo i ochronę ludności, zarządzanie kryzysowe, prawa człowieka, metodologię badań bezpieczeństwa, terroryzm, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem, kulturę bezpieczeństwa, edukację dla bezpieczeństwa, badania bezpieczeństwa, historię bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higienę pracy. Wydawnictwo SGSP wydaje również dwa czasopisma naukowe „Zeszyty Naukowe SGSP” (40 pkt.) i „Zeszyty Naukowe Pro Publico”(20 pkt.).

Z kolei “Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica” posiada 33 punkty w indeksacji Latindex. Jest indeksowana również w MacroBase RePec, w Dialnet, w Socionet.ru. Zgodnie z indeksacją “Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca”, publikacja w ostatnich czterech pomiarach z lat 2011, 2015, 2017 i 2018 otrzymała klasyfikację A w czasopismach prawniczych. W swoich najnowszych pomiarach CARHUS (Generalitat de Catalunya) przyznał publikacji oceny A i B . Indeks Copernicus Rzeczypospolitej Polskiej przyznał publikacji 100 punktów za 2017 i 97 punktów za 2018. Publikacja jest w trakcie ewaluacji według indeksacji Scopus. Więcej informacji o czasopiśmie, w tym aktualne i archiwalne numery, znajdują się na STRONIE WYDAWNICTWA.

Komitet Naukowy

Andrzej Fellner (przewodniczący) – Politechnika Śląska
Mariusz Feltynowski (zastępca przewodniczącego) – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Elżbieta Dynia – Uniwersytet Rzeszowski
Leszek Cwojdzińki – Airbus Poland
Wioletta Rogula-Kozłowska – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Robert Piec – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Małgorzata Majder-Łopatka – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Hanna Dzido – Uniwersytet Morski w Gdyni
Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska
Mieczysław Kunz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Andrzej Stateczny – Politechnika Gdańska
Piotr Uchroński – Akademia WSB
Mariusz Kłoda – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Piotr Zariczny – PWSZ Włocławek
Rafał Kochańczyk – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Tomasz Balcerzak – Uczelnia Łazarskiego
Tomasz Gugała – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Krzysztof Banaszek – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Robert Konieczka – Politechnika Śląska
Anna Konert – Uczelnia Łazarskiego
Adrian Siadkowski – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Ivan Sikora – University of West London
Rudolf Volner – Katolícka univerzita v Ružomberku
Jan Piľa – Technical University of Kosice
Sébastien Lahaye – Safe Cluster
Federico Jesús Carvajal Rodrigo – Universitat Politècnica de València

Zobacz konferencje z poprzednich edycji DroneTech World Meeting:

Dodatkowych informacji na temat tegorocznej konferencji udzieli Państwu:

Radosław Fellner

rfellner@sgsp.edu.pl
+48 667 914 390

Adrian Drzycimski

adrian@dronetech-poland.com
+48 694 247 727