fbpx

Fundusze Europejskie

Partner Strategiczny

Polska

Województwo

UE

TARR

IWNT

Organizator

CNBOP

WspółOrganizator

Gmina miasto toruń

Dofinansowanie

UMK

Partner naukowy

Ministerstwo nauki

Dofinansowanie

Dialog

Dofinansowanie

Toruń Direct

Partnerzy i patroni

EEN

Ministerstwo rozwoju

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Centrum Transferu Technologii

Centrum Dronów

PSPA

Prawo i Kosmos

Świat Dronów

Radio GRA

Media Division

D.VIDE

Operator Dronów

SeaData

DZIEŃ I/DAY I

Piątek / Friday – 6.11.2020 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności wystąpień, terminu lub czasu trwania // The organizers reserve the right to change theorder of appearances, time, dates or duration.

PIĄTEK/Friday

9:00

ROZPOCZĘCIE

9:10

Przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Powitanie gości i widzów 5th DroneTech World Meeting 2020

9:15

prof.
PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska,
Katedra Technologii Lotniczych

Tytuł:

„DRONETECH WORLD MEETING TORUŃ” PREKURSOREM OPERACYJNEJ
IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH

Streszczenie:
Prezentacja przedstawia krótką historię wydarzenia DroneTech Meeting w Toruniu i proces jego stawania się platformą skupiającą pasjonatów, przedsiębiorców, przedstawicieli służb mundurowych i naukowców pragnących rozwijać pod kątem operacyjnym nowoczesne technologie bezzałogowe. Przytoczone zostaną efekty dotychczasowych czterech edycji największego w Polsce wydarzenia dronowego.

9:30

Maciej Włodarczyk, p.o. kierownika Działu ds. Zarządzania Operacjami BSP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Tytuł: Operacyjne wdrożenie Pansa UTM. Przestrzeń powietrzna dla operacji BSP po wdrożeniu przepisów UE

Streszczenie:

Pan Maciej w swojej prezentacji przedstawi poszczególne etapy wdrożenia oraz funkcjonalności systemu zarządzania operacjami BSP PansaUTM oraz opowie o planowanych od 2021 r. zmianach w przestrzeni powietrznej dedykowanej operacjom BSP.

9:45

Maciej Świerczyński, BNI Polska

Tytuł: Jak rozumieć i w czym może nam pomóc networking? Klienci? Niższe koszty? Katalizator pomysłów? Nowy biznes?

Streszczenie:

Prezentacja bierze na warsztat „networking” dostarczając odpowiedzi na pytania: jak go rozumieć i w czym może on pomóc? Czy przekazanie wizytówki to już networking? Jak w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w networkingu i czy da się to zrobić podczas konferencji online? O tym czy może on obniżyć koszty i być katalizatorem pomysłów oraz nowych biznesów opowie Maciej Świerczyński.

10:00

inż. Grzegorz Zawistowski, mgr Radosław Fellner, Centrum Dronów CNBOP-PIB

Tytuł: Obserwacja przez osoby trzecie działań ratowniczo-gaśniczych z drona. Czy wolno? Dlaczego nie powinno się?

Streszczenie:

Podczas wystąpienia postaramy się opowiedzieć o coraz częściej występujących sytuacjach obserwacji działań PSP przez osoby trzecie przy użyciu drona (bez konsultacji, autoryzacji). Czy takie obserwacje są legalne? Kiedy można je wykonywać? Czy taka działalność pomaga strażakom czy raczej przeszkadza? Czy występuje jakieś uzasadnienie takiej działalności? Jakie są prawa ratowników? Funkcjonariusz a ochrona danych osobowych? Dokąd zmierzamy? W krótkim wystąpieniu zostaną poruszone zagadnienia: źródeł prawa mającego zastosowanie w analizie przedmiotowej materii, ewentualnych kolizji aktów normatywnych, odpowiedzialności karnej i cywilnej, na podstawie najaktualniejszych poglądów doktryny i sądownictwa.

10:15

mgr Michał Lutek, Instytut Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego WPIA UW

Tytuł: Regulacyjne zderzenie w locie: prawne ograniczenia w zastosowaniu technologii blockchain i sztucznej inteligencji w wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych

Streszczenie:

W ostatniej dekadzie nastąpił znaczący wzrost operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które coraz częściej mają charakter komercyjny. Rozwój rozwiązań technologicznych stosowanych w bezzałogowych statkach powietrznych w pełni odzwierciedla powszechny postęp techniki-oznacza to, że także coraz powszechniej wykorzystywane są rozwiązania bazujące na technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji (SI). Niniejsza prezentacja będzie mieć na celu wskazanie możliwych obszarów zastosowania w bezzałogowych statkach powietrznych technologii rejestrów rozproszonych, zwłaszcza technologii blockchain, jak również rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz właściwych im reżimom prawnym. Przedstawione zostaną korzyści implementacji wskazanych technologii do systemów bezzałogowych oraz zagrożenia prawne z tym związane. Omówiony zostanie także aktualny stan prawodawstwa w analizowanym obszarze, tak na poziomie międzynarodowym, jak również krajowym. Podsumowanie poprzedzone zostanie zaprezentowaniem postulatów de lege ferenda oraz odwołaniem się do dobrych praktyk legislacyjnych i instytucji prawnych przewidzianych w innych systemach prawnych.

10:30

dr Andrzej Marek Kisiel

Tytuł: Sprowadzenie przez operatora drona w świetle art. 174 k.k. bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym

Streszczenie:

Współcześnie trudno mówić o bezpieczeństwie, jeżeli w ujęciu praktycznym w Polsce operatorem drona staje się praktycznie każdy użytkownik takiego urządzenia z chwilą jego uruchomienia. Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie zakazują posiadania takich urządzeń, a idąc dalej nie ograniczają zakresu ich zakupu. Rynek dronów w Polsce może być uznany za problematyczny nie tylko z uwagi na zawiłości prawne obecnych regulacji, ale również z uwagi na fakt, iż na rynku dostępne są dwa rodzaje urządzeń określanych, jako drony. Po pierwsze są one urządzeniami zidentyfikowanych producentów, po drugie są zestawami elementów do samodzielnego montażu drona. Użytkowanie zarówno jednej, jak i drugiej grupy urządzeń nie ogranicza się wyłącznie do zdrowego rozsądku, bezwzględna jest znajomość aktualnych i konkretnych regulacji prawnych obowiązujących na terenie na jakim dron będzie użytkowany. Oczywiście nie są to jedyne przepisy, jakie winien przeczytać i zrozumieć operator takiego urządzenia. Wydaje się iż obecna regulacja nakazująca rejestrację drona w systemie i przyczynienie się do powstania tzw. śladu informacyjnego, a tym samym związanie tego urządzenia z danym podmiotem pozwala na racjonalne podejście do problemu braku nadzoru nad takim urządzeniem. Wcześniej wyłącznie teoretycznie operator drona zmuszony był zapewnić bezpieczne wykonywanie lotu, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Celem mojego wystąpienia jest wskazanie wyjątkowej roli ustawodawcy w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, który przewidział w obowiązującym k.k. przestępstwo sprawdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.

10:45

mgr Agnieszka Fortońska, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Tytuł: Aspekty prawne korzystania z dronów

Streszczenie:

Autorka abstraktu przedstawi regulacje prawne dotyczące dronów oraz problematykę odpowiedzialności za lot drona. Na początku autorka opisze jakie są zasady odpowiedzialności cywilnej. Kolejno autorka omówi jak wygląda odpowiedzialność operatorów dronów za szkody. Na końcu autorka omówi też jak wygląda odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powietrzu oraz przedstawi orzeczenia, dotyczące tej tematyki.

11:00

Patrique Zaman, Founder of Avy – drones for good

Tytuł/title: Developing drone networks for First Responders in the European Union

Streszczenie/abstract:

Increase efficiency during first response missions, by keeping safe and well informed via drone networks. Avy is an Amsterdam based company that develops drone networks for first response operations. The autonomous Avy Aera is an VTOL fixed-wing long range drone, that has the ability to monitor vast areas for wildfire prevention and control. It can be equipped with a thermal and visual camera payload that provides situational awareness and real-time information to firefighters, ultimately decreasing operational response time and helping firefighters fight fires more efficiently to prevent fire spread, while increasing their safety and lowering injuries. The aircraft is tailored to access congested and hard-to-reach places, without the need for infrastructure – making it accessible for first responders in urban and rural areas.

11:15

Paweł Gębuś, CEO, Resq Foundation

Tytuł: A.I. w Ochronie Środowiska

Streszczenie:

Informacja o #dronemWśmieci i #latamyDlaŚrodowiska – projektu w którym Pilot Drona, Dron i Sztuczna Inteligencja współpracują by tworzyć razem Mapę Czystego Świata i usuwać odpady ze środowiska naturalnego.

11:30

PRZERWA-Networking/Coffe break

11:40

PANEL DYSKUSYJNY

Tytuł: Technologie satelitarne i ich znaczenie dla nowoczesnej gospodarki

Organizator: Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)

UCZESTNICY:

 • Michał Szwajewski – Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju w Astronika sp. z o.o., Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

 • Kinga Gruszecka, p. o. Dyrektora Departamentu Edukacji Polska Agencja Kosmiczna, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

 • Paweł Fleischer, Kierownik ds. Rozwoju w Transition Technologies–Managed Services sp. z o.o., Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

 • Przemysław Radzik, Kierownik Projektów w Thorium Space sp. z o.o., Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

 • dr Piotr Kolenderski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • mgr Mariusz T. Kłoda, Wydział Prawa i Administracji UMK, Katedra Prawa Handlowego i Morskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA).

13:10

r. pr. dr hab. Katarzyna Malinowska,
prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), Dyrektorka Centrum Studiów Kosmicznych ALK, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego, Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)
Tytuł: Technologie satelitarne a zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej gospodarce Streszczenie:W referacie zostanie przedstawione wielopłaszczyznowe ujęcie wykorzystania technologii satelitarnych w zarządzaniu ryzykiem we współczesnej gospodarce. Nakreślony zostanie ogólny kontekst przydatności danych satelitarnych, a następnie umiejscowiony w procesach zarządzania ryzykiem począwszy od ryzyk o charakterze globalnym wpływającym na społeczeństwo jako takie, następnie w kontekście poszczególnych ryzyk i branż – na przykładzie ryzyk katastroficznych oraz branży usług finansowych. W ostatniej części przedstawiona zostanie koncepcja wpływu technologii satelitarnych na zarządzanie ryzykiem kontraktowym i zasady prawa umów.

13:40

dr Piotr Kolenderski, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł: Satelitarna Komunikacja Kwantowa

Streszczenie:

Zabezpieczenie transmisji danych poprzez wykorzystanie satelitarnych połączeń optyczny wykorzystujących technologie kwantowe to obszar obecnie bardzo dynamicznie rozwijany na całym świecie. Podczas referatu postaram się przedstawić obecny stan zaawansowania tych rozwiązań oraz kierunki rozwoju z perspektywy globalnej i krajowej.

14:10

Dr Federico Carvajal, Universidad Politécnica de Valencia

Tytuł/title: CAMELOT project overview (C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies)

Streszczenie/abstract:

This presentation describes the main achievements reached in CAMELOT(C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies) project in relation with the use of drones forborder control.

14:25

Przerwa-Networking/Coffe break

14:35

mgr inż. Maciej Zawistowski, Centrum Dronów CNBOP-PIB

Tytuł: Możliwości wykorzystania nowych technologii przez służby ratownicze na przykładzie projektu ASSISTANCE

Streszczenie:

W trakcie spotkania będą omówione technologie, które mogą wspierać działania ratownicze oraz ich potencjalne przykłady wykorzystania przez różne służby ratowniczo-porządkowe na przykładzie projektu ASSISTANCE. Najważniejsze omawiane technologie:

1) Wykorzystanie UAV: a) skanowanie 3D, b) pomiar zanieczyszczenia powietrza i substancji niebezpiecznych, c) pomiar temperatury pożaru, lokalizacja zarzewia, d) poszukiwanie osób, e)wykrywanie zagrożeń/sytuacji niestandardowych;

2) Wykorzystanie urządzeń ubieralnych: a) monitorowanie stanu ratownika/poszkodowanego, b) lokalizacja położenia ratownika, c)zarządzanie akcją ratowniczą;

3) Wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości doszkoleń.

14:50

inż. Joanna Sadowska, kierownik Centrum Dronów CNBOP-PIB

Tytuł/title: Innovative technologies and drones from the perspective of the needs of rescue and firefighting practitioners- findings from project
FIRE-IN

Streszczenie/abstract:

Do the technological tools available on the market really respond to the needs of the Fire&Rescue community? From the perspective of practitioners, what challenges should future innovation face? These and other questions are being answered by a consortium of 16 partners of the FIRE-IN project. One of the main objectives of the FIRE-IN project is to provide recommendations for research development and standardization that are tailored to both the needs of practitioners and the research and technology capabilities. Based on the needs and challenges identified by practitioners and experts, the characteristics of technological solutions available for emergency services, as well as areas that should be given the most attention in the near future, were identified. Although DroneTech is a conference focusing on innovative technologies, one cannot fail to mention the „non-technological” areas that the FIRE IN project indicates as important directions of R&D work. These areas indirectly also relate to innovation. Therefore, it is important to consider and engage in the early stages of work as well as cooperation between science and business to cover the identified needs, on the topics such as: community involvement, guidance instruments, knowledge cycle, incident command organization. What will be the best technologies in the hands of users who will not find applications for them or will not be able to use them or will not be compatible with other components of the organization of activities? A thorough analysis of the end-user needs seems to be one of the key elements in choosing the right direction of technology development. The paper is addressed to representatives of the technology development sector, both science and business, operating in the area of ​​services responsible for security.

15:05

inż. Maciej Cybulski, MC2Systems

Tytuł: UgCS Command & Control – elastyczne rozwiązanie dla centrów zarządzania i mobilnych zespołów szybkiego reagowania

Streszczenie:

W przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka głównym priorytetem grup poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) jest jak najszybsza lokalizacja ofiar. Nawet minuty mogą odgrywać kluczową rolę w przetrwaniu ofiary. Największym wrogiem działań jest – CZAS.  Aby uzyskać najlepszą wydajność, można zastosować szereg standardowych procedur operacyjnych, jednak to co może znacząco poprawić efektywność i skuteczność, to nowe technologie, które pozwalają nam ten czas skrócić oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. 

Skuteczne przeprowadzenie akcji, która ma miejsce na terenie dotkniętym klęską, wymaga  koordynacji działań wszystkich wyspecjalizowanych grup obecnych na miejscu. Aby móc skutecznie pomagać ofiarom, czynności ratownicze wykonywane na miejscu katastrofy dzielimy na pięć następujących po sobie etapów:

 • Rozpoznanie –  identyfikacja zagrożeń, określenie wielkości strefy zagrożenia.
 • Wstępne określenie liczby osób zaginionych
 • Zabezpieczenie, w tym oświetlenie teatru działań
 • Znajdowanie osób znajdujących się w niedostępnych miejscach
 • Dotarcie do ofiar z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, udzielenie fachowej pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanych i osób zagrożonych ze strefy zagrożenia

Nie w każdym z etapów jest możliwe skrócenie czasu jego trwania. Oprogramowanie UgCS C&C  wdrożone w Centrum Dowodzenia, jest w stanie znacząco wesprzeć każdy z tych etapów, co w efekcie daje znaczne przyspieszenie prac i brak konieczności angażowania dodatkowych osób, oraz zminimalizowanie błędów w identyfikacji obszarów czy osób gdzie potrzebna jest pomoc. 

 

15:20

dr. Piotr Uchroński, Akademia WSB

Tytuł: Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w ochronie lotnictwa cywilnego

Streszczenie:

Bezzałogowe statki powietrzne mają wiele możliwych zastosowań. Ograniczenia zastosowania BSP wynikają obecnie praktycznie tylko i wyłącznie z poziomu zaawansowania technologicznego dostępnej technologii. Nic więc dziwnego, że rozważa się wykorzystanie tych urządzeń również na lotnisku. Technologia bezzałogowych statków lotniczych ma ogromny potencjał w przypadku systemów bezpieczeństwa portu lotniczego. Lotniska obejmują swoim zasięgiem wielohektarowy obszar, który podlega obowiązkowej ochronie w celu zapobiegnięcia wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji np. nieuprawnionego wtargnięcia. Jeżeli uświadomimy sobie dodatkowo, że miejsce to jest szczególnie wrażliwe na wszelkiego rodzaju wahania poziomu bezpieczeństwa ze względu na publiczny charakter świadczonych usług, nie będzie nas dziwić, że stanowi ono element infrastruktury krytycznej państwa i jako taki podlega obowiązkowej ochronie. Ze względu na skalę obszaru chronionego obiektu, środki osobowe dedykowane go ochrony lotniska już nie są wystarczające aby zapewnić wymagany poziom skuteczności ochrony. Zarządzający lotniskami, którzy są odpowiedzialni za ochronę lotnisk, wykorzystują więc dostępne rozwiązania technologiczne wspomagające pracę pracowników ochrony. Jednym z takich rozwiązań może być tzw. dron „uzbrojony” w odpowiednie oprogramowanie analityczne, dostarczające operatorowi niezbędnych informacji. Możliwe jest tutaj zdefiniowanie automatycznej trasy przelotu wykonywanego przez dron oraz przypisanie mu ściśle określonych zadań do wykonania. Drony to również narzędzie, które skutecznie potrafi wspomagać pracę człowieka przy jednoczesnym wyeliminowaniu czynnika ludzkiego. Połączenie technologii, z zasobami ludzkimi pozwala na precyzyjne i profesjonalne wykonywanie nałożonych na personel zadań. Co więcej, działanie takie pozwala również na uniknięcie ograniczeń związanych z percepcją człowieka, co stanowi o przewadze proponowanego rozwiązania.

15:35

mgr inż. Michał Latacz, CEO NOA MARINE

Tytuł: Bezzałogowe systemy zbierania danych NOA MARINE receptą na znaczne obniżenie kosztów eksploracji mórz, prowadzenia inwestycji morskich oraz dozoru morskiej infrastruktury krytycznej

Streszczenie:

Globalny rynek usług związanych z prowadzeniem inwestycji morskich oraz rozwojem infrastruktury ma duże zapotrzebowanie na wykorzystanie różnych rodzajów danych, co jest trudne do uzyskania na dużą skalę ze względu na wysokie koszty operacyjne statków oraz ograniczenia ich użycia narzucane przez pogodę. Eksploatacja, konserwacja i serwis (OMS) instalacji morskich oraz infrastruktury krytycznej będą obsługiwane głównie przez statki (SOV) a także będą szeroko wykorzystywać technologie w celu zmniejszenia wysiłku ludzkiego i narażenia człowieka na ryzyko. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), morska energia wiatrowa stanie się głównym źródłem wytwarzanej energii w Europie do 2042 r. Zwiększenie skali z obecnych 20 GW do 450 GW do 2050 r. będzie wymagało wizjonerskiego podejścia. Zespół NOA doskonali technologię składającą się z autonomicznego roju bezzałogowych pojazdów, które pozostawione na danym terenie będą samodzielnie eksplorować i dozorować zadane obszary środowiska wodnego. Pojazdy SEA SENTINEL będą mogły pozostawać w morzu bez interwencji człowieka nawet przez6 miesięcy, dzięki pływającym stacjom dokującym. Pojazdy, po autonomicznym zacumowaniu do stacji dokującej, będą przesyłać zebrane dane (chemiczne, geologiczne, sejsmiczne, akustyczne, wizualne) bezpośrednio na biurko Klienta, równocześnie uzupełniając swój zapas energii wytworzonej w stacji ze słońca oraz wiatru.

15:50

PRZERWA-Networking/Coffe break

16:00

dr inż. Jarosław Stelmach, Safety Project

Tytuł: Szanse i zagrożenia ze strony systemów bezzałogowych w dobie współczesnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi

Streszczenie:

Referat poświęcony jest opisaniu zagrożeń oraz wyzwań stojących przed zarządzającymi bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej w kontekście permanentnego ryzyka przeprowadzenia zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Dodatkowo w wystąpieniu planuje się przedstawić możliwości implementacji rozwiązań bezzałogowych oraz autonomicznych w budowaniu systemów bezpieczeństwa w obiektach ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej państwa. Całość poparta historycznymi przykładami zdarzeń oraz autorskimi analizami ryzyka wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. Celem wystąpienia będzie zainicjowanie dyskusji na temat poziomu zagrożenia ze strony bezzałogowców oraz możliwości wykorzystania takich rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Wystąpienie interesujące dla szerokiego grona odbiorców – (producenci i dostawcy systemów bezzałogowych, naukowcy oraz innowatorzy, zarządzający bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej – szczególnie obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.

16:15

mgr Michał Świeczkowski, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Tytuł: Port Gdynia – demonstrator rozwiązań dronowych

Streszczenie:

Port Gdynia – prekursor innowacyjnych rozwiązań dronowych w portach morskich. Szanse i zagrożenia w dynamicznie rozwijającym się sektorze bezzałogowych statków powietrznych skłoniły Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. do wdrożenia długofalowej strategii dotyczącej dronów. Projekty pilotażowe są uzupełniającymi się elementami układanki, mającej na celu stworzenia w Porcie Gdynia kompletnego, zintegrowanego środowiska testowego dla bezzałogowych statków powietrznych. Zebrane doświadczenia mogą posłużyć innym, zainteresowanym przedsiębiorstwom w Polsce. Podjęte działania mają szansę, w znaczący sposób, przyczynić się do rozwoju koncepcji U-Space, która zakłada rozwój świadczonych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Port Gdynia uczestniczy nie tylko w kształtowaniu środowiska do rozwoju nowych technologii, ale również aktywnie wspiera lokalny biznes w idei „local content”.

16:30

PANEL DYSKUSYJNY

Tytuł: Bezpieczeństwo obiektów w kontekście rozwoju oraz upowszechniania systemów bezzałogowych i autonomicznych

Organizator: Safety Project

UCZESTNICY:

MODERATOR PANELU WYKŁADOWEGO I PANELU DYSKUSYJNEGO: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project

 • dr Piotr Uchroński, Akademia WSB,

 • Michał Świeczkowski, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu,
  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,

 • Sebastian Chwalibogowski, EuRoPol GAZ,

 • Robert Fintak, CEO Terra Hexen,

 • Michał Latacz, CEO NOA Marine.

17:30

ZAKOŃCZENIE
DNIA

DZIEŃ II/DAY II

Sobota/ Saturday
7.11.2020 r.

Organizatorzyzastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności wystąpień, terminulub czasu trwania // The organizers reserve the right to change theorder of appearances, time, dates or duration.

SOBOTA//Saturday

Godz.

Co

9:00

ROZPOCZĘCIE

9:00

Sławomir
Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

Tytuł: Kadry są najważniejsze! Droniada kuźnią kadr przemysłu 4.0 i zarzewiem współpracy nauki i biznesu

Streszczenie:

Na całym świecie konkursy technologiczne służą przede wszystkim rozwojowi kadr. To zespoły sprawdzone w „boju”, odporne na stres i otwarte na innowacje najlepiej sobie radzą w międzynarodowych projektach na styku nauki i biznesu. Droniadę zapoczątkowaliśmy w 2014 r. Z pokazu dronów przemieniła się z czasem w konkurs technologiczny przemysłu 4.0, w której uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy internet rzeczy składają się na latające roboty. Uczestnicy konkursu zajmowali się poszukiwaniem osób zaginionych (2016), selekcją rannych oznaczonych bikonami w katastrofie naturalnej (technologia bluetooth, 2017), dostarczaniem lekarstw i wykrywaniem uszkodzeń sieci elektroenergetycznej (2018), stworzyli uniwersalny moduł cargo i system śledzenia pojazdu na podstawie koloru wraz z automatyczną identyfikacja tablicy rejestracyjnej (2018),wreszcie potwierdzili możliwość automatycznego wykrywania intruza w korytarzu życia i patogenów chorób roślin na polu(2019). Notabene na Droniadzie prowadzono intensywne eksperymenty przed wdrożeniem PansaUTM – to u nas powstały zręby systemu antykolizyjnego zaimplementowanego później w tym systemie. W prezentacji przedstawimy pokrótce wnioski i rekomendacje z poszczególnych konkursów, porównamy Droniadę do innych konkursów technologicznych na świecie, przedstawimy korzyści zewspółpracy między nauką a biznesem oraz opowiemy o DroniadziePCSS 2021 na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego.

9:15

lic. Dominik Koziarski, Little Bit Academy

Tytuł: Drony w Edukacji

Streszczenie:

Prezentacja pozytywnego wpływu programu edukacyjnego autorstwa Little BitAcademy na umiejętność uczenia się przedmiotów ścisłych(STEAM) za pomocą dronów. Doświadczenie i dobre praktyki oraz strategia rozwoju EdTech w Polsce. Temat skierowany do osób odpowiadających za edukację w szkołach podstawowych.

9:30

mgr Maciej Celiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Tytuł: Nauka programowania na różnych etapach edukacji – hit czy mit ?

Streszczenie:

Programowanie to nauka twórczego rozwiązywanie problemów, kreatywności i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Być może uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem zrewolucjonizują świat nauki, życia społecznego. Warto więc„ zobaczyć” jak wygląda obecna sytuacja nauki programowania w szkołach. W niniejszym artykule zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych dt. sposobu realizacji nauczania programowania przez nauczycieli uczących przedmiotu informatyki.

09:45

Paweł Fleischer

Tytuł: Ekosystem rozwoju innowacji w sektorze obronnym i kosmicznym

Streszczenie:

Współczesne siły zbrojne w przeważającej części wykorzystują na co dzień technologie IT do realizacji powierzonych im zadań. Innowacje oraz tzw. Digital Transformation stało się wyznacznikiem zmian w resortach obrony na całym świecie. Obecnie trudno wyobrazić sobie współczesnego żołnierza nie wyposażonego w nowoczesne środki komunikacji, rozpoznania oraz dowodzenia. Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz bazowania morskiego lub lądowego stało się powszechnie spotykaną praktyką. W ostatnim okresie państwa przystąpiły do rywalizacji w dziedzinie opracowania sztucznej inteligencji oraz wykorzystania sieci 5G na użytek wojskowy. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz sektora obronnego i kosmicznego wymaga odpowiedniego zaplecza naukowego, przemysłowego oraz wsparcia administracji publicznej. Ostatni okres cechuje dynamiczny rozwój środowiska innowacji w sektorze obronny, zwłaszcza w USA oraz Europie Zachodniej. Podczas wystąpienie zostanie przedstawiony ekosystem innowacji w sektorze obronnym i jego kierunek rozwoju.

10:00

PRZERWA-Networking/Coffebreak

10:10

MSc. Thomas Dassler, Fotokite

Tytuł/title: Fotokite – Situational Awareness System for First Responders

Streszczenie/abstract:

Fotokiteis a Zurich, Switzerland based company creating cutting-edge tools that assist public safety teams with elevated situational awareness. We build fully autonomous, persistent, and reliable systems that provide invaluable overview information to firefighters and first responders to help them manage complex,safety-critical situations. Fotokite’s actively tethered UAS(unmanned aerial system) saves team resources by launching,flying, and landing with the single push of a button; no piloting necessary.

10:25

Dr Michael Borkowski (German Aerospace Center – DLR), Max Friedrich (German Aerospace Center – DLR), Joonas Lieb (German Aerospace Center – DLR), Juan Perrela (Alpha Unmanned Systems)

Tytuł/title: Towards UAV Trajectory Planning using Machine Learning

Streszczenie/abstract:

In multirotor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) flight guidance, missions are usually represented using waypoints with various constraints and are executed by sequentially approaching each waypoint. The resulting flight trajectory differs from direct lines due to,e.g., physical circumstances, flight performance envelopes or environmental factors. For instance, performing a turn towards away point will, depending several factors, cause a UAV to overshoot before returning to a path towards the next waypoint. In situations where multiple UAVs are operating in an area, e.g.,first response operations over disaster areas, it is crucial to estimate the actual trajectory of a UAV as closely as possible for safe flight guidance. In present literature, this is mostly performed using model-based approaches, where UAV flight characteristics are represented in a mathematical model and used to estimate the actual trajectory. However, this requires expert knowledge about the UAV and involves complex operations as well as vast amounts of computational power. In this paper, we discussusing machine learning for trajectory prediction. For this, we present an abstract system for defining the behavior of an exemplary UAV and outline how to use machine learning to predict the actual trajectory of a UAV based on a number of waypoints.

10:40

prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska, Katedra Technologii Lotniczych

Tytuł: Nawigacyjne przygotowanie do operacyjnego zastosowania dronów

Streszczenie:

Wstępne i bezpośrednie przygotowanie do lotów bezzałogowych systemów/platform w ramach działań operacyjnych BVLOS. Prezentacja algorytmu przygotowania nawigacyjnego dla operatorów bezzałogowych systemów/platform, umożliwiającego bezpieczne i optymalne wykonanie założonych zadań, przedsięwzięć podczas komercyjnych, operacyjnych działań.

10:55

Łukasz Chaciński, Dronehub Group/Cervi Robotics

Tytuł/title:Drones in oil & gas industry

Streszczenie/abstrakt:

Drones provide extremely precise aerial intelligence that simplifies and improves a wide range of O&G workflows. Whether inspecting hundreds of miles of oil pipelines for leaks, helping employees keep operations in compliance with regulations or enabling companies to construct infrastructure more efficiently, agile and flexible UAVs have quickly become a go-to tool for operators around the world. Drones automate inspection workflows, making them faster, safer and less expensive.They enable O&G companies to spend fewer resources on surveying and monitoring, so employees are able to focus their time and efforts on deeper analyses of data from drones and other sources.Drones are part of the larger trend toward the automation of tasks in the O&Gindustry. Automation will allow companies to make better decisions, reduce costs and produce energy products more efficiently.

11:10

PRZERWA-Networking/Coffe break

11:20

Dawid Walczyna, CEO of Camdrone, uavmonitoring

Tytuł: UAV Monitoring – system mobilnego i stacjonarnego monitoringu jakości powietrza

Streszczenie:

UAVMonitoring – system mobilnego i stacjonarnego monitoringu jakości powietrza. Wykorzystujemy drony w różnego rodzaju inspekcjach i przelotach kontrolnych, monitoringu jakości i składu powietrza. Tworzymy animacje 3D przelotów, mapy zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz wnikliwe analizy zebranych danych. Przeloty dronem są wizualizowane w czasie rzeczywistym. Uzupełniamy zebrane przez drony informacje o dane satelitarne i GIS.

11:35

mgr inż. Marek Kustra, Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Tytuł: Perspektywy rozwoju i wykorzystania flimmerów – bezzałogowych urządzeń działających zarówno w środowisku powietrznym i wodnym

Streszczenie:

Flimmery są to obiekty bezzałogowe zdolne do unoszenia się w przestrzeni powietrznej, na powierzchni wody, jak i poruszania się pod powierzchnią wody. Są to zaawansowane konstrukcje, będące w dalszym ciągu w fazie projektów i testowania. Dzięki swoim właściwościom technicznym, z całą pewnością znajdą zastosowanie przede wszystkim w służbach ratowniczych. Umożliwią poszukiwanie osób i przedmiotów z powietrza oraz z wody, co przyspieszy proces ratowniczy. Obiekty te sterowane są drogą radiową, przy czym należy spodziewać się rozwoju konstrukcji w kierunku wykonywania lotów autonomicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że flimmery są przyszłością w zakresie bezpieczeństwa, bowiem mogą stanowić narzędzie ratownicze oraz broń zarówno ofensywną, jak i defensywną pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i udźwigu.

11:50

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Marine Technology sp. z o.o.

Tytuł: HydroDron – nowa jakość pomiarów hydrograficznych

Streszczenie:

HydroDron jest autonomiczną jednostką pomiarową wyposażoną w sonar 3D,LiDAR, dwie kamery, radar 3D, dwie echosondy pionowe, system GPSRTK z czujnikiem ruchu, stację pogodową oraz system łączności z stanowiskiem brzegowym. System sensorów pomiarowych umożliwia obserwację w całej sferze wokół jednostki zarówno sfery podwodnej jak i powyżej wody. HydroDron został zbudowany jako katamaran z dwoma silnikami elektrycznym po 4kW każdy zasilanych baterią akumulatorów umożliwiających 12 godzin pracy. Dwóch operatorów stanowiska brzegowego zdalnie kontroluje w pełni pracę wszystkich systemów napędowych i pomiarowych oraz ma podgląd on-line sytuacji na jednostce. Aktualnie na świecie nie są znane tak zaawansowane autonomiczne pojazdy pływające przeznaczone do pomiarów hydrograficznych.

12:05

PRZERWA-Networking/Coffe break

12:15

płk rez. nawig. dr inż. Tomasz Gugała, Dyrektor Programów SBSP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Tytuł: Ogólne zasady budowy i eksploatacji taktycznych systemów BSP / Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów latających, naziemnych i robotów pływających

Streszczenie:

Budowa i eksploatacja Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych(SBSP), ich architektura, procesy integracyjne oraz zakres zastosowań w sektorze militarnym i w środowisku cywilnym, to aktualnie ciesząca się dużym zainteresowaniem dziedzina wiedzy technologicznej i operacyjno-taktycznej. Skomplikowane procesy badań i rozwoju, projektowania, produkcji, dostaw, eksploatacji, modyfikacji, modernizacji i zabezpieczenia cyklu życia tych systemów, definiuje się w projektach wykonawczych i w dokumentacji technicznej, obejmującej szczegółowy opis poszczególnych składników SBSP takich jak platformy powietrzne, Naziemne Stacje Kontroli (NSK), Naziemne Terminale Danych (NTD), Wynośne i Przenośne Terminale Video (WTV, PTV) wyrzutnie startowe oraz skomplikowane systemy łączności i przesyłania danych. Wszystko to realizowane jest przez instytucje badawczo-rozwojowe i produkcyjne w ramach Programów realizacyjnych, obejmujących od kilku do nawet kilkudziesięciu pojedynczych projektów. Aby zrealizować tak zaawansowane technologicznie programy, szczególnie na potrzeby Sił Zbrojnych w poszczególnych krajach, niezbędne jest powołanie do tej działalności dedykowanych firm i wyszkolenie/zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich (dyrektorzy programów, kierownicy poszczególnych projektów, architekci systemów informatycznych, integratorzy systemów, konstruktorzy, programiści). Jednak, nawet najwybitniejsi spośród wskazanych specjalistów nie zrealizują tych programów bez ścisłej współpracy z potencjalnym użytkownikiem i z wieloma kooperantami na każdym etapie tworzenia produktu. Te właśnie zagadnienia są rozważane w niniejszym opracowaniu.

12:30

mgr inż. Karol Bęben, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska

Tytuł: Rój Bezzałogowych Statków Powietrznych dla celów fotogrametrii niskiego pułapu lotniczego

Streszczenie:

Prezentacja zostanie wygłoszona przez doktoranta – mgr inż. Karola Bębna realizującego doktorat wdrożeniowy na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz jednocześnie pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Doktorat wdrożeniowy związany jest z systemem sterowania rojem Bezzałogowych Statków Powietrznych(BSP).Zastosowanie roju Bezzałogowych Statków Powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu lotniczego ma na celu zwiększenie wydajności pozyskiwania zobrazowań np.: dla obszarów wielkopowierzchniowych. Możliwość jednoczesnego gromadzenia danych za pomocą kilku BSP umożliwia rozwój kompleksowych systemów robotycznych w których dane pochodzą z poziomu naziemnego, lotniczego oraz satelitarnego. Podczas wystąpienia zaprezentowane oraz porównane zostaną różne scenariusze i narzędzia do planowania trasu nalotu z wykorzystaniem kilku BSP. Ponadto zaprezentowane zostaną dotychczas wykonane zadania związane z badaniem stanu techniki systemów wykorzystywanych do planowania i kontroli lotu roju Bezzałogowych Statków Powietrznych. Uwzględnione zostaną aktualnie stosowane rozwiązania techniczne w kraju oraz na świecie.

12:45

mgr inż. Gracjan Kątek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Tytuł: Automatyczny system zdalnego monitorowania obszarów leśnych na duże odległości

Streszczenie:

Monitorowanie odległych i trudno dostępnych obszarów, wymaga nowych rozwiązań w zakresie lotów bezzałogowych statków powietrznych. Dotychczas znane były rozwiązania pozwalające na automatyczne bądź autonomiczne wykonywanie misji, podczas których stacja kontroli naziemnej znajdowała się w niewielkiej odległości od dronów wykonujących lot. Rozwiązanie to posiada pewne ograniczenia, takie jak zasięg czy konieczność dojazdu na miejsce kontroli operatora wraz ze sprzętem. Trafnym rozwiązaniem problemu jest możliwość zdalnego przeprowadzenia misji przez bezzałogowy statek powietrzny, podczas gdy operator znajduje się z dala od miejsca wykonywania lotu. W artykule przedstawiono koncepcję zdalnego nadzoru trudno dostępnych i odległych obszarów, w tym terenów leśnych za pomocą automatycznych lotów dronów lub floty dronów. Opracowano i omówiono system monitorowania obszarów na duże odległości zdalnie, z dowolnego miejsca w oparciu o technologię GSM oraz koordynację misji z stacji kontroli naziemnej nadzorującej lot i wykonywaną trajektorię.

13:00

PRZERWA-Networking/Coffe break

13:10

mgr Martyna Gatkowska, mgr Tomasz Sasin, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Tytuł: Rolnictwo 4.0 – doświadczenia Resortu Rolnictwa na przykładzie KOWR

Streszczenie:

Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje rozwój wieloletniego projektu dotyczącego szerokiego wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie. Pierwszym etapem jest budowa Geoserwisu Susza2020 umożliwiającego weryfikację strat w plonach wynikających z oddziaływania suszy. Geoserwis umożliwia przedstawicielom administracji publicznej korzystanie z interaktywnych map oraz generowanie raportów, których celem jest zastąpienie prac komisji suszowych. Kolejnym etapem będzie uruchomienie Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR), którego celem będzie zaprojektowanie, budowa i rozwój platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych, in-situ i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Oczekuje się, że S2MUR pozwoli na:

• zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych
szkód w rolnictwie,

• przyspieszenie rozpatrywania wniosków,

• ujednolicenie metodyki szacowania strat,

• bardziej precyzyjne określanie wielkości plonów, w tym predykcji plonu.

• udostępnianie obiektywnych informacji, które mogą stanowić podstawę dla podjęcia decyzji o umorzeniu czynszu dzierżawnego gruntów z
Zasobu WRSP.

System będzie pozwalać na syntezę i raportowanie informacji do celów operacyjnych z dokładnością do uprawy rolnej i gospodarstwa rolnego, a do celów zarządczych w odniesieniu do administracyjnych jednostek podziału terytorialnego kraju.

13:25

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, mgr inż. Ewelina Lara-Lobenstein , ProGea Sky sp. z o o

Tytuł: Innowacyjne rozwiązania w zakresie precyzyjnego rolnictwa i bezpieczeństwa na przykładzie pionowzlotu VTOL TRINITY F90+

Streszczenie:

W prezentacji autorzy przedstawią innowacyjne rozwiązania BSP służące poprawie bezpieczeństwa publicznego i żywnościowe gorealizowane z wykorzystaniem platformy BSP tzw. pionowzloty eVTOLTRINITY F90+ firmy Quantum Systems GmbH (Niemcy) na przykładzie projektów krajowych i zagranicznych. Poza omówieniem charakterystyki i zalet oraz ograniczeń płatowca TRININTY F90+przedstawione zostaną 2 nowe platformy SCORPION oraz VECTOR i ich innowacyjna konstrukcja 2in1

13:40

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, dr inż. Paweł Hawryło, Jakub Miszczyszyn, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Tytuł: Precyzyjne środowisko a BSP. Mity i fakty

Streszczenie:

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki projektów badawczych realizowanych na UR Kraków pod kątem wykorzystania Bezzałogowych Platform Latających w monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. Poruszone zostaną zagadnienia możliwych zastosowań, zalet i ograniczeń jakim podlegają BSP i wybrane sensory (kamery RGB, wielo spektralne, termalne, HS oraz LiDAR ULS)w praktycznych wdrożeniach w leśnictwie, ochronie środowiska, smart city i rolnictwie.

13:55

mgr inż. Piotr Mazur, Politechnika Koszalińska/SGGW/Agrotechnology

Tytuł: Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych do pozyskiwania danych do procesu decyzyjnego nawożenia azotowego roślin uprawnych – studium przypadku

Streszczenie:

W referacie zostały przedstawione praktyczne aspekty, zalety oraz wady wykorzystania pojazdów bezzałogowych do pozyskiwania danych o stanie roślin (stan odżywienia azotem) służących od podejmowania decyzji w procesie nawożenia.

14:10

mgr Michał Wyczałek-Jagiełło, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło/Sustainable Innovation Sp. z o.o.

Tytuł:

Wykorzystanie
technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zwiększania zdolności rozdzielczej obrazów Sentinel-2 w celu oceny stanu kondycji roślin

Streszczenie:

Opis metody podnoszenia zdolności rozdzielczych obrazów Sentinel 2 z zakresu kanałów widzialnych i bliskiej podczerwieni przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Poruszone zostaną kwestie związane z systemem Sentinel, jego zalety i wady, a także możliwości płynące z wykorzystania produktów systemu po zastosowania techniki Super Resolution w zakresie upraw rolniczych z głównym naciskiem na zagadnienie monitorowania kondycji roślin w uprawach rolniczych.

14:25

PRZERWA-Networking/Coffe break

14:35

PANEL DYSKUSYJNY

Tytuł: Nowoczesne technologie – ich znaczenie dla rolnictwa?

Organizator: Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

MODERATOR PANELU WYKŁADOWEGO I PANELU DYSKUSYJNEGO: Łukasz Gapa – Dyrektor Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

UCZESTNICY:

 • Piotr Mazur, właściciel Agrotechnology

 • Michał Wyczałek-Jagiełło, Prezes Zarządu Sustainable Innovation Sp.
  z o.o., właściciel Geomatic

 • Tomasz Sasin, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji Krajowego
  Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • Martyna Gatkowska, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji
  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi
  European Landowners’ Organization

 • dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, ProGea Sky sp. z o. o.

 • Damian Kacperek, prezes Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego sp. z o. o.

15:50

dr inż. Tomasz Balcerzak, Uczelnia Łazarskiego,

Tytuł/title: Drones for cargo and passenger transportation

Streszczenie/abstract:

Delivery drones and “air taxis” are currently among the most intensely discussed emerging technologies, likely to expand mobility intothe “third dimension” of low-level airspace. The review systematizes the current socio-technical debate on civil dronesfor transportation purposes allowing for a (critical) interim assessment. To guide the review process four dimensions of analysis were defined. A total of 2581 relevant quotations were subdivided into anticipated barriers (426), potential problems (1037), proposed solutions (737) and expected benefits (381).Debate is characterized by predominantly technical and regulatory problems and barriers which are considered to prevent or impede the use of drones for parcel and passengers transportation. At the same time, definite economic expectations are juxtaposed withquite complex and differentiated concerns regarding societal and environmental impacts. Scrutinizing the most prevalent transportation-related promises of traffic reduction, travel timesaving and environmental relief we found that there is a strongneed to provide scientific evidence for the promises linked to theuse of drones for transportation.

16:05

mgr Wiktor Wyszywacz, Aeroklub Polski

Tytuł: SORA – prezentacja i ocena metody

Streszczenie:

Organizacja JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems)skupia światowych ekspertów z 61 krajów, EASA i UROCONTROL, przedstawicieli narodowych władz lotniczych, przemysłu i linii lotniczych. Dokument przedłożony przez organizację JARUS pod nazwą „SORA v2.0” (Specific Operations Risk Assessment) prezentuje model zarządzania ryzykiem operacji SBSP do wykorzystania dla operatorów jak i władz lotniczych. Zarządzanie ryzykiem SORA prowadzi od opracowanej koncepcji operacji przez dziesięć kolejnych posunięć i ustala poziom pewności operacji SBSP adekwatny do akceptowalnego stopnia ryzyka. Metodę SORA opracowano zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2019/947do wykorzystania przez operatorów w procedurze uzyskaniu zgody naloty w kategorii szczególnej. Model zakłada określenie zagrożenia łącznie z sugestią stosowanych ogólnych przeciwdziałań w taki sposób, aby uzyskać granice bezpiecznego wykonania operacji SBSP. SORA uwzględnia SBSP różnej klasy i wielkości oraz ryzyko naziemne i kolizji w powietrzu.

16:20

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, Uniwersytet Wrocławski, SARUAV sp. z o.o.

Artur Starczewski, Naczelnik Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie

Tytuł: Zastosowanie systemu SARUAV podczas akcji poszukiwawczej w Nowogrodźcu

Streszczenie:

SARUAV jest nowym systemem wspierającym poszukiwanie osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Jego najważniejszą funkcjonalnością jest automatyczna detekcja ludzi na niskopułapowych zobrazowaniach lotniczych terenów otwartych, realizowana przez dwa niezależne detektory. System pomaga wybrać planiście priorytetowe obszary do monitoringu z powietrza, a po zebraniu materiału zdjęciowego z wykorzystaniem drona automatycznie przegląda setki zdjęć lotniczych i wskazuje na nich potencjalne miejsca przebywania ludzi. Proces wsparcia poszukiwań, a przede wszystkim detekcji osób, jest prowadzony w aplikacji SARUAV, która pozwala analitykowi na weryfikację wskazań systemu. Dzięki porozumieniu spółki SARUAV sp. z o.o. z Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie system został za zgodą Policji zastosowany do poszukiwania zaginionego trzyletniego chłopca. Działania miały miejsce 6 maja 2020 roku, 10 dni od momentu zaginięcia. Ratownicy z OSP JRS w Głogowie wykonywali naloty bezzałogowym statkiem powietrznym, których efektem były nadirowe zobrazowania lotnicze obszaru położonego w Nowogrodźcu i okolicach, w pobliżu rzeki Kwisy. Zespół SARUAV sp. z o.o. na bieżąco przetwarzał materiał zdjęciowy i podawał ratownikom współrzędne miejsc do sprawdzenia w terenie. Łącznie system przetworzył 731 zdjęć lotniczych, co pozwoliło na szybkie przeszukanie dużych obszarów i skróciło czas trwania zaplanowanych działań.

16:35

ZAKOŃCZENIE
5th DroneTech World Meeting 2020

Podsumowanie
5th DroneTech World Meeting – dr hab. inż. nawig.
Andrzej Fellner prof. PŚ

16:45


– – 🙂 KONIEC TRANSMISJI 🙂 – – –