1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia Drone Tech  jest Instytut Wspierania Nowych Technologii z siedzibą ul. Gagarina 5/10 , 87-100 Toruń.

Dane kontaktowe:

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji wydarzenia Organizatora  polegających na:

  • Rejestracji na Wydarzenie utworzone przez ADO
  • Prawidłowej obsługi Wydarzenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO 9IWNT)
  • Dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Wydarzenie organizowane przez IWNT.

5. Dane osobowe będą przechowywane  przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
  • Do momentu ich usunięcia przez Administratora danych osobowych .

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: [office@dronetech-poland.com].

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.