fbpx

Unikalne warsztaty z analizy ryzyka w operacjach bezzałogowych systemów powietrznych

Warsztaty zostały przygotowane przez prelegentów w oparciu o: doświadczenie w krajowych i zagranicznych lotach, projektach naukowo-badawczych, dobre praktyki w wykonywaniu analiz ryzyka na rzecz PSP, instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Krajowy Planu Odbudowy

Drony w Krajowym Planie Odbudowy

Rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będącego przełożeniem pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy na konkretne reformy, programy i inwestycje. W projekcie KPO silnie zaakcentowano inwestycje w sektor dronowy.

Ogłoszenie – Data DT2021

Zanamy już datę kolejnej, VI już edycji DroneTech World Meeting Toruń – BIZNES, NAUKA, CZŁOWIEK!
Tym razem to coroczne spotkanie twórców, pasjonatów, odbiorców technologii bezzałogowych odbędzie się w dn. 29-30.10.2020 r. , niezmiennie w Toruniu.

Konsultacje branżowe z MRPiT

Fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii (DroneTech World Meeting Toruń) , dn. 28.01.2021 r. wraz z wiceminister Iwoną Michałek, zorganizowała i przeprowadziła pierwsze spotkanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz z przedstawicielami polskiej branży pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.