fbpx

Nowe publikacje w ramach błękitnej serii lotniczej!

Kolejne publikacje prelegentów DroneTech World Meeting już dostępne w ramach “błękitnej serii lotniczej”! W Wydawnictwie Politechniki Śląskiej ukazały się: “Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych”, “Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów” oraz “Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych”.

Autorami książek są prelegenci DroneTech World Meeting, członkowie Komitetu Organizacyjnego i Naukowego: dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, dr iż. pil. Henryk Jafernik, instr. dr Radosław Fellner. Wszystkie publikacje można zamówić w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.

“Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych” stanowi źródło wiedzy dotyczącej podstaw prawnych funkcjonowania lotnictwa załogowego i bezzałogowego. W związku z tym zawiera przegląd: międzynarodowych dokumentów prawa lotniczego wraz z załącznikami, odpowiednich krajowych aktów prawnych oraz dokumentów operacyjnych międzynarodowych organizacji lotniczych. Odpowiednio wyselekcjonowane aspekty prawa lotniczego i wynikające z niego procedury zostały omówione skrótowo, aby zachęcić czytelnika do samodzielnego studiowania materiałów źródłowych (konwencji, ustaw, rozporządzeń czy wytycznych). Poruszona problematyka powinna zainteresować szerokie grono odbiorców z różnych dziedzin i specjalizacji, gdyż uwzględnia: dokumenty normatywne ICAO, Eurocontrol, EASA, ULC, rozporządzenia wykonawcze i delegowane Komisji Europejskiej ustanawiające zasady i przepisy lotnicze. Co więcej treści zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią także wynik: prac naukowo-badawczych, doświadczeń zdobytych w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych oraz wymiany poglądów i doświadczeń podczas cyklicznych konferencji m.in. “DroneTech World Meeting”, “Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne”. Podręcznik dedykowany jest branży lotniczej oraz dronowej, ponieważ stanowi też kompendium wiedzy niezbędnej do uzyskania licencji, świadectw kwalifikacji i właściwych uprawnień. Może być również przydatny w działalności komercyjno-biznesowej, działalności operacyjnej różnorodnych służb i jednostek administracji publicznej, szkół wyższych. Jednocześnie podręcznik kierowany jest do szerokiego grona indywidualnych użytkowników prywatnych samolotów i śmigłowców oraz coraz liczniejszej grupy operatorów stosujących systemy bezzałogowe w swojej codziennej działalności – zobacz stronę Wydawnictwa.

“Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych” to podręcznik stanowiący kompleksowe opracowanie, przydatne podczas doskonalenia wiedzy o planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu lotów przyrządowych według IFR oraz dodatkowo zawiera dane niezbędne do operacyjnego wykonywania lotów systemami bezzałogowymi poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Podręcznik – przeznaczony dla branży lotniczej oraz dronowej – stanowi kompendium wiedzy niezbędnej dla uzyskania licencji, świadectw kwalifikacji i uprawnień. Skierowany jest również do szerokiego grona indywidualnych użytkowników prywatnych samolotów i śmigłowców oraz coraz liczniejszej grupy operatorów, stosujących systemy bezzałogowe w swej codziennej działalności – zobacz stronę Wydawnictwa.

Z kolei “Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów” stanowi rozwinięcie i zaktualizowanie „Meteorologii w transporcie” z 2016 roku, dlatego przyjęta została odpowiednia kompozycja opracowania podzielonego na trzy zasadnicze części: meteorologiczne warunki wykonywania operacji w transporcie, charakterystykę tych warunków oraz ich ocenę. Części podzielone są na tematyczne rozdziały prezentujące istotne zagadnienia, zakończone podsumowaniami oraz pytaniami i problemami umożliwiającymi sprawdzenie wiedzy i zrozumienie przedstawionego materiału – zobacz stronę Wydawnictwa.

Sprawrdź politykę prywatności TUTAJ